Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi

Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi

Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi

Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi ve İtiraz Yolları

Bölge Adliye Mahkemeleri

Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi, Bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin temel görevi, hukuk ve ceza gibi ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamaktır.

Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri

Adli yargıda ikinci derece mahkemeleri olarak görev yapan bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin almış olduğu kararlar için istinaf başvurusunun yapılabileceği mercilerdir. İlgili bakanlıklar, Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından, mahkemelerin iş yoğunluğu da dikkate alınarak kurulur. Yargı çevresinin belirlenmesi ya da değiştirilmesine Hakimler Savcılar Kurulu tarafından karar verilir. Bölge idare mahkemeleri, istinaf mahkemeleri olarak da ifade edilir.

İstinaf başvurularını inceleyerek karara bağlanması öncelikli görev tanımı olan bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinde çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarının çözümünde de görevlidirler.

İlk derece mahkemeleri olan idare ve vergi mahkemelerinin aldığı kararlara ilişkin istinaf başvurularını inceleyen bölge idare mahkemeleri, kararın hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirerek başvuruyu reddedebilir. Eğer istinaf başvurusu neticesinde, kararın hukuka uygun olmadığı tespit edilirse bölge mahkemeleri, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı kaldırır ve işin esası üzerine bir karar verebilir. Uygun görüldüğü durumlarda inceleme için başka bir vergi ve idari mahkemesi istinabe olabilir. Bölge idare mahkemelerinin verdiği kararlarda temyiz yoluna gidilememektedir. (Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi)

Yargıtay Nedir? Görevleri Nelerdir?

Adli mahkemelerce alınan karar ve hükümler için son inceleme mercii Yargıtay’dır. Temyiz mahkemesi olarak da biline Yargıtay, temyiz başvurusunda bulunulan karasın hukuka uygun alınıp alınmadığına karar veren en yüksek mahkemedir. Bağımsız bir yüksek mahkeme olarak görev yapan Yargıtay bünyesinde 21 hukuk ve 11 adet ceza dairesi bulunur. Bu dairelerin her birinde bir başkan ve uygun görüldüğü kadar üye bulunur.

İdari Yargının Sorumlulukları

Türk hukuk sisteminde idari yargı organları, idare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Bir başka deyişle tolum düzenin işleyişinde görevli olan kamu kurumlarının düzenlemelerine karşı açılan davalarla idari yargı ilgilenir. Örneğin bir yönetmeliğin iptali, vergi cezaları, memurların atanmalarına ilişkin kararlara kaşrı itiraz davaları gibi davalar idari yargının sorumluluk alanı olarak tanımlanabilir. (Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

1Soru

Avukata Soru Sor