Atla

Cezada Dava Zamanaşımı


Cezada Dava Zamanaşımı

Cezada Dava Zamanaşımı

Cezada Dava Zamanaşımı

     YARGITAY KARARI
 • 2009/4-208 K. 2009/244 T. 20.10.2009
 • • GÖREVLİ MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET ( Dava Zaman aşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
 • • DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevli Memura Görevinden Dolayı Hakaret - Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
 • • KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle ) 765/m.102/4,266
 • ÖZET : Uyuşmazlık, sanıklara yüklenen, görevli memura görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. Sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede uygulanması istenen, 765 sayılı TCY'nın 266. maddesinin, maddede öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 sayılı TCY'nın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, dava zamanaşımını kesen son işlemin sanıkların sorgusu olduğu, sorgunun yapıldığı tarih ile inceleme tarihi arasında, 765 sayılı TCY'nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle sanıklar hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilmelidir.
 • DAVA : Görevli memura görevinden dolayı hakaret suçundan sanıklar Fahriye Özer ve Mehmet Kalay'ın, yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle beraatlarına ilişkin, Yerköy Asliye Ceza Mahkemesince 01.05.2003 gün ve 348-195 sayı ile verilen kararın, o yer C.savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 12.04.2006 gün ve 7169-9342 sayı ile;'... Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık Mehmet'in elindeki evrakı yakınan-sanık Fahriye'nin üzerine atarak bağırmak suretiyle ve sanık Fahriye'nin de yakınan-sanık Mehmet'e 'ukala' demek suretiyle sövdüğünün anlaşılması karşısında; sanıklara yükletilen suçun oluştuğu gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi...' isabetsizliğinden bozma kararı verilmiştir.
 • '... müdahil-sanık Mehmet Kalay'ın suç tarihinde görevli olduğu, Yozgat Kapalı Cezaevinden beyanının alınması için tutuklu Osman Nuri Yeniçeri'yi beraberinde jandarma erleri olduğu halde Yerköy Adliyesine getirdiği, evrakın Yerköy Sulh Ceza Mahkemesini ilgilendirdiği, müdahil-sanık Mehmet Kalay'ın Yerköy Sulh Ceza Mahkemesinde görevli katip Fahriye Özer'e bu nedenle evrakı gereğini yapmak üzere verdiği, müdahil-sanık Fahriye Özer'in evrakı aldığı, incelediği ancak kafasına takılan bir konuyu sormak üzere kalemde görevli diğer tecrübeli katiplere sorduğu, bu sırada müdahil-sanık Mehmet Kalay'ın müdahil-sanık Fahriye Özer'e evrakta ne yazılı ise onu yerine getirmesini söylediği ancak müdahil-sanık Fahriye Özer'in evraktan anladığı bilgiye göre getirilen tutuklunun beyanının alındıktan sonra tekrar kapalı cezaevine götürülmesi gerektiği, bu şekilde bir zaman geçmesi üzerine tekrar Yozgat Cezaevine dönme durumunda olan müdahil-sanık Mehmet Kalay'ın işlerinin yoğunluğu ile hakaret kastı olmaksızın elindeki evrakı müdahil-sanık Fahriye Özer'in önüne doğru attığı ve işin çabuklaştırılmasını istediği bunun üzerine müdahil-sanık Fahriye Özer'in de yine hakaret kastı olmaksızın hazırlık beyanına göre 'ukala' dediği gündelik hayatın olağan iletişim düzey ve biçimleri, sosyal ve kültürel iletişimin anlam ve sınırları, olayın meydana geldiği bağlam ve meydana geliş şekli, bir bütün olarak nazara alındığında 'ukala' sözünün bir 'hakaret' hitabı olarak ele alınamayacağı bu sözü her ne kadar meşru olmasa da gayrimeşru, aşağılayıcı bir anlam yüklenemeyeceği kabul edilebilir bir iletişim sorunu olarak ele alınması gerektiği' gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir.
 • Bu hükmün de üst ve o yer C. Savcıları tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay C.Başsavcılığının 'dava zamanaşımı gerçekleştiğinden bahisle hükmün bozulması ve kamu davasının düşürülmesi' istekli 09.07.2009 gün ve 166970 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:
 • KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanıklara yüklenen, görevli memura görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.
 • Ancak, dosyanın incelenmesinde; Sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede uygulanması istenen, 765 sayılı TCY'nın 266. maddesinin, maddede öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 sayılı TCY'nın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, sanıklardan Mehmet Kalay'ın sorgusunun 05.02.2003 tarihinde, Fahriye Özer'in sorgusunun ise 27.03.2003 tarihinde yapıldığı, dava zamanaşımını kesen son işlemin sanıkların sorgusu olduğu, sorgunun yapıldığı tarih ile inceleme tarihi arasında, 765 sayılı TCY'nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmaktadır.
 • Bu itibarla; Yerel Mahkeme direnme hükmünün bozulmasına, yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY'nın 322. maddesi uyarınca karar verilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar hakkındaki kamu davasının 765 sayılı TCY'nın 102/4 ve 104/2. maddeleri ile 5271 sayılı CYY'nın 223. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmelidir.
 • SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 1- Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinin 01.02.2007 gün ve 262-7 sayılı direnme hükmünün gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle BOZULMASINA,
 • 2- Yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY'nın 322. maddesi uyarınca karar verilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar haklarındaki kamu davalarının 765 sayılı TCY'nın 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CYY'nın 223. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,
 • 3- Dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.10.2009 günü yapılan müzakerede tebliğnamedeki isteme uygun olarak, 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Cezada Dava Zamanaşımı - Yorum
  MAŞALLAH BOYLU -
  13 Ağustos 2016

  Cezada Dava Zamanaşımı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Cezada Dava Zamanaşımı - Yorum
  BALKİ CEYLAN -
  13 Ekim 2016

  Cezada Dava Zamanaşımı bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak