Cezada Dava Zamanaşımı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Cezada Dava Zamanaşımı

Cezada Dava Zamanaşımı

Cezada Dava Zamanaşımı

Cezada Dava Zamanaşımı

Davalı şirkete ait Ö. A. Hastahanesine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucu müvekkillerinin rahminde kist olduğu teşhisiyle tedavi altına alınarak ameliyat olması gerektiği sonucuna varıldığını ve aynı gün ameliyat olduğunu, ameliyat sonucu müvekkilinin sağ kolunda yanık oluştuğunu, ameliyat öncesinde söz konusu uzvuyla ilgili hiçbir sorunu ve şikayeti bulunmayan müvekkilinin yanlış tedavi kurbanı olduğunu,

Yaşamış olduğu acı ve kolunda sabit kalan yanık nedeniyle büyük bir üzüntü, elem ve psikolojik travma yaşadığını, …..sayılı ilamı ile davalının cezalandırılmasına karar verildiğini, bu sebeple 100.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş.

Mahkemece ceza mahkemesindeki bu karar dayanak gösterilerek davalıların kusuru yönünden değerlendirme yapılması bu nedenle usul ve yasaya uygundur. Mahkemenin manevi tazminatın miktarına ilişkin gerekçesi de manevi tazminatın miktarı yönünden inandırıcı ve yeterli görülmüştür.

Davacının katılma yoluyla istinaf talebinde faize ilişkin de itirazı olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede, davacının dava dilekçesinde faiz isteminde bulunmadığı, son duruşmada faize ilişkin beyanda bulunduğu, usulüne uygun bir ıslah talebi olmadığından mahkemece faiz talebinin reddinin doğru olduğu anlaşılmıştır.

Davalılar her ne kadar zaman aşımı iddialarının değerlendirilmediğini istinaf sebebi yapmışlarsa da davaya konu olayla ilgili ceza yargılaması bulunmakla, ceza zaman aşımı uygulanacağından davanın zaman aşımı süresi dolmadan açıldığının kabulü gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle her iki tarafın istinaf taleplerinin reddine ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

TAZMİNAT DAVASI – MAHKEMECE FAİZ TALEBİNİN REDDİNİN DOĞRU OLDUĞU – CEZA ZAMAN AŞIMI UYGULANACAĞINDAN DAVANIN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ – İSTİNAF İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Davacının katılma yoluyla istinaf talebinde faize ilişkin de itirazı olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede, davacının dava dilekçesinde faiz isteminde bulunmadığı, son duruşmada faize ilişkin beyanda bulunduğu, usulüne uygun bir ıslah talebi olmadığından mahkemece faiz talebinin reddinin doğru olduğu anlaşılmıştır. Davalılar her ne kadar zaman aşımı iddialarının değerlendirilmediğini istinaf sebebi yapmışlarsa da davaya konu olayla ilgili ceza yargılaması bulunmakla, ceza zaman aşımı uygulanacağından davanın zaman aşımı süresi dolmadan açıldığının kabulü gerekmektedir. Bu nedenlerle her iki tarafın istinaf taleplerinin reddine ilişkin karar verilmiştir.

Cezada Dava Zamanaşımı Yargıtay Kararı

GÖREVLİ MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET ( Dava Zaman aşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu – Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )

DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevli Memura Görevinden Dolayı Hakaret – Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )

KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle ) 765/m.102/4,266

ÖZET : Uyuşmazlık, sanıklara yüklenen, görevli memura görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.

Sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede uygulanması istenen, 765 sayılı TCY’nın 266. maddesinin, maddede öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 sayılı TCY’nın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu,

Dava zamanaşımını kesen son işlemin sanıkların sorgusu olduğu, sorgunun yapıldığı tarih ile inceleme tarihi arasında, 765 sayılı TCY’nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle sanıklar hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilmelidir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor