Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
  • MADDE 234 – (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (SULH CEZA MAHK.)
  • (2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.
  • (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/10)
  • (3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

0 Yorum

Yorum Bırak