Çocuk Teslimi İcra Takibi

Çocuk Teslimi İcra Takibi veya çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.  Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya icra emri ile tebliğ eder.

Ayrıca borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir.  Borçlu alacaklının şikayeti üzerine cezalandırılır.

Çocuk Teslimi İcra Takibi – İcra Yoluyla Çocuğu Görme

İcra yolu ile çocuğu görme çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle görüş yerine getirilir.

 

Ankara avukat