Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na, 538 sayılı 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Ve Bu Kanuna Bazı Madde Ve Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun’un 15. maddesi ile eklenen “Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası” başlıklı 25/A maddesinde; “Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.” ,

 

 

Ankara avukat