Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi

Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi Suçu, şikâyetin, suçun işlendiği günden itibaren 3 ay içinde yapılıp, yapılmadığı tespit edilir. İcra dosyası getirtilir. Dosya ve taraflar dinlenir. Suç sabit olursa,Çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, 2 aydan 6 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilamın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na, 538 sayılı 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Ve Bu Kanuna Bazı Madde Ve Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun’un 15. maddesi ile eklenen “Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası” başlıklı 25/A maddesinde; “Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.” ,

Aynı Kanunun; 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesi ile değişik, “Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası” başlıklı 341. maddesinde; “Çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilamın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.” ,

5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile değişik, “Görev ve Birleştirilme Yasağı” başlıklı 346. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir. İcra mahkemesinin görevine giren bu işler, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez. Bu Bapta yer alan suçlarla ilgili davalara, icra mahkemesinde bakılır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Ankara avukat