Değer Kaybı Davası

A. Değer Kaybı Davası Nedir Nasıl Açılır, B. Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı Nedir

 • Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemi ile Değer Kaybı Davası açılabilir.
 • Değer Kaybı Davası konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
 • Değer Kaybı Davasında Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
 • Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.
 • Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Değer Kaybı Davası – Genel Bilgiler

 • Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine hakim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder
 • Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir

Değer Kaybı Davası – Dava Dilekçesi

 • Değer Kaybı Davası dava dilekçesini aşağıda sadece konu başlıklarına yer vereceğizz. Çünkü olayların farklılığına göre dilekçe hazırlanmalıdır.
 • DAVACI TC KİMLİK NUMARASI, ADRES  ,VEKİLİ  (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 • DAVALI , ADRESİ
 • KONU    : Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.
 • DAVA DEĞERİ   (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
 • AÇIKLAMALAR         :
 • HUKUKİ NEDENLER     : 6098 S. K. m. 122, 6100 S. K. m. 2, 6
 • HUKUKİ DELİLLER     : Ruhsat Fotokopisi, Trafik Kaza Tespit Tutanağı, Aracın Hasarını Gösterir Fotoğraflar, Servis Hasar Onarım Raporu, Servis Bakım Raporları
 • SONUÇ VE İSTEM             :
 • EKLER    :

Davacı Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

Değer Kaybı Davası – Yargıtay Kararları

Değer Kaybı Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 • Değer Kaybı Davası
Değer Kaybı Davası

Ankara avukat