İdari Yargıda Destek Tazminatı | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İdari Yargıda Destek Tazminatı

Destek Tazminatı

İdari Yargıda Destek Tazminatı, Destek ifadesi, bir başkasının geçimini kısmi olarak veya tamamen, sürekli olarak ve düzenli olarak sağlayan veya ona ileride bakması kuvvetle muhtemel olan kişilerdir.

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdarenin destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu olabilmesi için öncelikle destek olan kişinin ölmesi gerekmektedir. Yine idarenin destek olan kişinin ölümünden dolayı kusurlu veya kusursuz sorumluluk hallerinden birisinin bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda da desteğin bakım gücünün ve tazminat talep eden kişinin bakım ihtiyacının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda da desteğin bakım gücünün ve tazminat talep eden kişinin bakım ihtiyacının bulunması gerekmektedir. Son olarak da tüm tazminat talepleri için varlığı gerekli bir şart olan zararı bulunması gerekmektedir.

İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Türleri

İdarenin faaliyetleri sebebi ile kişilerin uğramış oldukları zararların idare tarafından tazmin edilmesi, idarenin sorumluluğunu ifade etmektedir. Farklı bir ifade ile idarenin sorumluluğu idari etkinlikler sonucunda yönetilenlerin malvarlığında ortaya çıkan eksilmenin veya çoğalma olanağının kısıtlanmasının giderilmesi için aranılan koşulları ve uygulanması gereken kuralları içinde barındırmakta olan bir kavram olmaktadır. Kusur sorumluluğu olarak ifade edilen hizmet kusuru, hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi durumlarında mevcut olduğu kabul edilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma durumunda talep edilecek tazminat, ölüm durumunda meydana gelen zararlar arasında sayılmaktadır. Bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkının ortaya çıkabilmesi için desteğin ölmesi gerekmektedir. Böyle bir tazminatın talep edilebilmesi için desteğin ölümünün meydana gelmiş olması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatını diğer tazminat çeşitlerinden ayıran en temel özellik bu olmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı talebi için açılan davalarda öncelik olarak zararın meydana gelmiş olmasına gerek duyulmaktadır. Zarar ve tazminat kavramları birbirinden ayrılmaz iki kavram olması nedeni ile ortada bir zarar olmaması durumunda tazminatın talep edilmesi de mümkün olmayacaktır. Ayrıca zarar ile bakım ihtiyacı arasında da önemli bir bağ bulunmaktadır. Destekten yoksun kalan kişinin bakım ihtiyacı olmaması durumunda bir zararı da bulunmayacaktır. Maddi olarak zarar bir kişinin iradesi dışında malvarlığında meydana gelen azalmayı ifade etmektedir. Bu gibi davaların sorunsuz yürütülmesi için ankara avukat veya hukuk bürolarından uzman avukatlardan destek alınması gerekmektedir.

Malvarlığının zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinden önceki ve sonraki durumları arasındaki fark, maddi zararın ne olduğunu göstermektedir. Bir kişinin ölümü nedeni ile öleninin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları zarar da maddi zarar olarak kabul edilmektedir.

Destekten yoksun kalma zararının tespiti konusunda gelecekte meydana gelecek olan bir zararın tespiti niteliği olduğu için matematiksel olarak bir kesinlikle tespit edilmesi pek mümkün olmamaktadır. Zararın tespiti konusunda fiili karinelere, hal ve şartların gereğine, ölen destek ile destekten yoksun kalan davacı arasındaki ilişkiye dayanılarak, gelecek için vuku bulacak zarar tahmin edilebilmektedir.

Zamanaşımı Süresi

Bir yıllık kısa zamanaşımı süresi ile on yıllık uzun zamanaşımı süresi arasındaki fark başlangıç noktaları olmaktadır. Kısa zamanaşımı süresinin başlangıcı destekten yoksun kalan davacının zararı ve faili öğrenme anı olmaktadır. bu süreden sonra bir yıllık sürenin dolması ile zamanaşımına uğranmış olunur.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri