Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

ÖZET: Taraflar arasında tertip eden 19.1.1999 tarihli Ilgaz …Üyelik Sözleşmesi 4822 sayılı kanunla farklı 4077 sayılı Tüketicinin Savunması Ile ilgili Kanun’un 6/B maddesinde tarifi uygulanan dönem tatil sözleşmesi çoğu, somut vakada davalı (satıcının), davacı alıcıya görev satmayı üstlendiği ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması konusunda birçok ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Taraflar arasındaki kendisi  üketicinin Savunması Ile ilgili Yasa kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi misyon sahibidir. Görevle alakalı tertip etmeler kamu düzenine ait çoğu taraflar ileri sürmese bile yargılamanın her evresinde resen gözetilir. Görevle alakalı hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.
Bu halde mahkemece görevsizlik hükmü verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Yargı Kararı

ÖZET: Taraflar arasında uygulanan dönem tatil sözleşmesinin kapıdan satış niteliğinde bulunduğu kuşkusuzdur.

Kapıdan satışlar işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında eskiden mutabakat olmaksızın uygulanan deneyim ve kontrol koşullu satışlar olarak tariflendikten ardından, böyle satışlarda tüketicinin 7 günlük deneyim ve kontrol müddeti bitimine kadar malı kabul ya da hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbest bulunduğu vurgulanmıştır.

Bu tür satışlarda cayma hakkının ne vakit başlayacağı istikameti üstünde durmak lazım olur. Cayma müddetinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapması halinde sözleşmenin tertip ettiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten ardından ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da malın tüketiciye vardığı tarihten, görev edimlerinde ise görev ediminin tüketiciye ifa edildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü lazım olur.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ - DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVALI YARARINA REDDEDİLEN KISIM YÖNÜNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, devre mülk sözleşmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesi için yaptığı takibe itirazın iptalini istemiş, mahkemece alacak yönünden davanın kabulüne, itirazın iptaline ve işlemiş faiz bakımından davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı kendisini vekille temsil ettirmiş ve mahkemece davalı yararına reddedilen kısım yönünden vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Davada reddedilen miktar gözetildiğinde davalı vekili lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE İSTİRDAT DAVASI - DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ - CİRO EDİLEN SENETLERİN NAMA YAZILI OLARAK DÜZENLEMESİNİN YASAL OLARAK ZORUNLU OLDUĞU - DAVAYA KONU SENETLERİN LEHDAR YÖNÜNDEN KARŞILIKSIZ KALDIĞI SABİT OLDUĞUNA GÖRE İPTALLERİ GEREĞİ

ÖZET: Ciro edilen senetlerin nama yazılı olarak düzenlemesi yasal zorunluluk olmasına rağmen, emre muharrer olarak düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir. Geçersiz olan bu senetlere ciro yoluyla hamil olan iyiniyetli olup borçlunun zararına hareket etme kastı bulunmadığı savunmasında da bulunamaz.

Davaya konu senetlerin lehdar yönünden karşılıksız kaldığı sabit olduğuna göre iptallerine yönelik talebin de kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor