Devre Tatil Sözleşmesinin İptali | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Nasıl Olur? Devre tatil sözleşmesinden cayma hakkı, tüketiciye sağlanmaktadır. 14 gün içerisinde hiçbir ücret ödenmeden devre tatil sözleşmesinin iptali gerçekleştirilebilir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50. Maddesi gereğince yapılan devre tatil sözleşmesinin 14 gün içerisinde iptal edilmesi durumunda hiçbir ücret ödenmeyecektir.

Bu süre sözleşmenin yapıldığı andan itibaren başlar. Tüketiciye sözleşmenin verilemediği durumlarda bu süre başlamayacaktır. Böyle bir durumda ise 1 yıl içerinde dava açabilmek mümkün olacaktır.

Devre Tatil Sözleşmesi Nedir?

Bir yıldan fazla süre ile kullanılan ve bir mülkün bir hafta ya da daha uzun süreli belirli dönemlerde kullanılmasının sağlanması için devre tatil sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme ile tüketici bir mülkün hakkını belirli bir süre ile satın alır. Ancak bu devre tatil sözleşmesinin feshinin yapılabilmesi de mümkündür. Sözleşmenin iptali durumlarında bazı yaptırımlar ile karşılaşılabilmesi de mümkündür.

Cezai Şart Ödemeden Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Edilebilmesi Mümkün Müdür?

Yapılan sözleşmenin içeriğine göre devre tatil sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda tüketici bazı ceza ödemelerine maruz kalınabilir. Fakat 14 gün cayma hakkı tüm sözleşmeyi yapan tüketiciler için bulunmaktadır. Bu süre içerisinde yapılan iptal talepleri için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

Buların yanı sıra nu devre tatil sözleşmeleri yıllık olarak yapılmaktadır. İlk iki yıl ödemesini yapan tüketici, üçüncü yılın ardından ödeme döneminde yine 14 gün içerisinde herhangi bir ceza ödemeden sözleşmesini feshedebilir.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Nasıl Yapılır?

Şayet cayma hakkı kullanılacak ise 14 gün cayma hakkı dilekçesi ile bu talebin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Bu dilekçe noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmelidir.

Bazı firmalar bu cayma hakkını kabul etmeyip ödeme talep edebiliyor. Ancak Yargıtay’ın bu yönde aldığı emsal teşkil edilebilecek kararlar mevcuttur. Bundan dolayı tüketicinin bu konuda dava açabilmesi mümkündür.

Devre Tatil Sözleşmesi Feshi Davası Hangi Mahkeme Tarafından Görülür?

Yapılmış olan devre tatil sözleşmesinin iptal edilmesi için dava açacak olan kişilerin Tüketici Mahkemesi’ne başvurması gereklidir. Bu tür sözleşmelerinin feshedilebilmesi için açılan davalarda Tüketici Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Ve Kararlar

ÖZET: Taraflar arasında tertip eden 19.1.1999 tarihli Ilgaz …Üyelik Sözleşmesi 4822 sayılı kanunla farklı 4077 sayılı Tüketicinin Savunması Ile ilgili Kanun’un 6/B maddesinde tarifi uygulanan dönem tatil sözleşmesi çoğu, somut vakada davalı (satıcının), davacı alıcıya görev satmayı üstlendiği ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması konusunda birçok ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Taraflar arasındaki kendisi  üketicinin Savunması Ile ilgili Yasa kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi misyon sahibidir.

Görevle alakalı tertip etmeler kamu düzenine ait çoğu taraflar ileri sürmese bile yargılamanın her evresinde resen gözetilir. Görevle alakalı hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.
Bu halde mahkemece görevsizlik hükmü verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Yargı Kararı

ÖZET: Taraflar arasında uygulanan dönem tatil sözleşmesinin kapıdan satış niteliğinde bulunduğu kuşkusuzdur.

Kapıdan satışlar işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında eskiden mutabakat olmaksızın uygulanan deneyim ve kontrol koşullu satışlar olarak tariflendikten ardından, böyle satışlarda tüketicinin 7 günlük deneyim ve kontrol müddeti bitimine kadar malı kabul ya da hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbest bulunduğu vurgulanmıştır. Bu tür satışlarda cayma hakkının ne vakit başlayacağı istikameti üstünde durmak lazım olur.

Cayma müddetinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapması halinde sözleşmenin tertip ettiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten ardından ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da malın tüketiciye vardığı tarihten, görev edimlerinde ise görev ediminin tüketiciye ifa edildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü lazım olur.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ. DAVALI YARARINA REDDEDİLEN KISIM YÖNÜNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Davacı, devre mülk sözleşmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesi için yaptığı takibe itirazın iptalini istemiş, mahkemece alacak yönünden davanın kabulüne, itirazın iptaline ve işlemiş faiz bakımından davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı kendisini vekille temsil ettirmiş ve mahkemece davalı yararına reddedilen kısım yönünden vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Davada reddedilen miktar gözetildiğinde davalı vekili lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

1.409 Görüntülenme

SORULAR

  1. Burhan Y. dedi ki:

    Pandami sürecinde devre tatil sözleşme iptali nasıl olur mücbir sebep lerden dolayı

Burhan Y. için cevap yaz

 

Telefon WhatsApp