Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

Ecrimisil İhbarnamesi İtiraz ve Örnek Dava

Ecrimisil davasında, ….. tarihleri arasında oluşan ecrimisil alacaklarının tahsilinin gerektiğini, ecrimisil alacağına kademeli faiz talepleri bulunduğunu, bu sebeple işbu davayı açtığını belirtmiştir. | Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

Davalı vekili cevap dilekçesinde, taşınmazın 1307 m2’lik kısmının imar planında park alanında kaldığını, 280 m2’lik kısma ise vatandaşın talebi üzerine yol çalışması yapıldığını, belediyenin taşınmaza fiili el atmasının söz konusu olmadığını, belediyenin taşınmazda işgalci olmadığını, taşınmazın kira getiren bir taşınmaz olmadığını, bu sebeplerle ecrimisil şartlarının oluşmadığını, davanın reddinin gerektiğini belirtmiştir.

ECRİMİSİL DAVASI – SUNULAN VE HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARININ USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU – İLK YIL İÇİN TESPİT EDİLEN KİRA BEDELİNİN SONRAKİ YILLAR İÇİN ÜFE ORANINDA ARTTIRILDIKLARI – MAHKEMENİN ECRİMİSİL UYGULAMASININ HUKUKA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Taraf vekillerinin ecrimisil miktarına ve tespit yöntemine ilişkin istinaf istemlerine gelince; taşınmaz arsa vasfında olup, kira geliri üzerinden ecrimisil miktarının tespiti gerekir. Yerleşik Yargıtay uygulamasında ilke olarak kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde; öncelikle taraflardan emsal göstermeleri istenmek (ya da resen emsal araştırması yapmak) suretiyle benzer yerlerin kira sözleşmeleri getirtilmeli,

Mahallinde oluşturulacak üç kişilik bilirkişi kurulu (inşaat, mülk ve emlak) ile keşif yapılarak, taşınmazın büyüklüğü ve çevre özellikleri de nazara alınarak emsaller de incelenmek suretiyle taşınmazın dava konusu ilk dönemde; mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parası rayice göre belirlenir, diğer yıllar için ise ilk dönem için belirlenen miktara TÜİK’in yayınladığı ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak koşuluyla ecrimisil bedeli rayiç değerlere göre takdir edilmelidir.

Sunulan ve hükme esas alınan bilirkişi raporlarının usul ve yasaya uygun olduğu, arsa vasfındaki taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayice göre belirlendiği, ilk yıl için tespit edilen kira bedelinin sonraki yıllar için ÜFE oranında arttırıldıkları, mahkemenin ecrimisil uygulamasının hukuka uygun olduğu anlaşılmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. | Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor