Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

ÖZET: Haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin yasada öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde, sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır. İşçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

Anılan fesihlerde, işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Davacı işçinin işbaşı yaptığına dair saat kartı listelerine göre davacının iş akdinin feshedildiğini iddia ettiği tarih itibarıyla işverence yapılmış bir fesih olmayıp, davacı işçinin bu tarihten sonra da çalışmaya devam ettiği anlaşılmakla, davacının iş sözleşmesinin feshi sonucunda talep edilebilecek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının reddi gerekir.

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin

Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı söz konusu olacaktır.

Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.

Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

0 Yorum

Yorum Bırak