Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

A. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, B.  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır, C. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Tazminatı

506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, ödenmemesi durumunda Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası ile kıdem tazminatı alabilirler.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nedeniyle Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası – Yargıtay Kararı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

 

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Ankara avukat