En Kısa Çabuk Sürede Nasıl Boşanılır

Anlaşmalı Boşanma Şartlarına uyduğu takdirde eşinizle çok çabuk bir sürede boşanabilirsiniz. Anlaşmalı Boşanmak için Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekiyor. Duruşma Gününde Her iki tarafında bulunması, boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde tarafların anlaşmış ve protokol imzalamış olmaları gerekir. ( Tazminat-Nafaka-Velayet v.b)

Boşanmak için Davanın Daha Çabuk sonuçlanabilmesi için davanın avukat vasıtasıyla yürütülmesinin daha faydalı olacaktır. Normal şartlarda usulüne uygun açılmış bir davada ilk duruşma günü genelde 2-3 ay arasında bir tarih verilmektedir. Herşey yolunda giderse dava açıldıktan 2-3 ay içinde boşanabilirsiniz.

Avukat marifetiyle davanın açılması halinde bu süre yaklaşık 2 gün ile 30 gün arası bir zaman almaktadır.

Bu durum davanın açıldığı yer mahkemelerinin iş yüküne göre değişmektedir.En Kısa Çabuk Sürede Nasıl Boşanılır.

Yargıtay Kararı – En Kısa Çabuk Sürede Nasıl Boşanılır

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/342 Karar: 2015/3299 Karar Tarihi: 23.02.2015

BOŞANMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMA – ÖN İNCELEME YAPILARAK TAHKİKATA GEÇİLDİKTEN SONRA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİLLER TOPLANARAK GERÇEKLEŞECEK SONUCU UYARINCA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK m. 439/2). Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.