Enerji Hukuku Avukatları Ankara

Enerji Hukuku Alanında, Enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretilmesi, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izin süreçleri, Petrol piyasası işlemleri, Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası işlemleri, Doğal gaz piyasası işlemleri, Elektrik piyasası işlemleri, Enerji sözleşmeleri, Faaliyetten yasaklama tedbirine ilişkin davalar, İdari para cezasına ilişkin davalar, Yetki belgesi iptali davaları, Enerji projeleri finansman işlemleri, Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri, Enerji (petrol) kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili ceza, kabahat ve tazminat davaları, Enerji şirketlerinin lisanslama faaliyetleri, Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi, Enerji ihaleleri, Enerji şirketleri ve düzenleyici kamu kurumları arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, Enerji üretim ve dağıtım şirketleri arasındaki haksız rekabete ilişkin hukuki sorunlar, Yatırım Anlaşmaları, Uluslararası Ticari ve Yatırım Sözleşmelerini Yönetme, Etkili Tahkim Şartlarının Hazırlanması, Ticari ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Yönetimi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılan başvurular, mahkemeler önündeki davaların yürütülmesi gibi enerji hukuku alanına giren konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Türkiye enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Bu nedenle enerji hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji Hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak gelişmeye başlamıştır.

enerji hukuku avukatı avukatları ankara

enerji hukuku avukatı avukatları ankara

Ankara avukat