Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı | Evde hizmet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Kanunun 461. maddesinde tanımlanmaktadır. Bu sözleşmeye göre; işveren tarafında verilen işin, gerek işçinin kendi evinde gerekse başka bir yerde yapılabileceğini ortaya koyar. Yine bu maddede tanımlandığı üzere işçi işi, kendisi yapabileceği gibi aile bireyleri ile de yapabilmektedir. Yapılan bu iş için de belli bir ücret söz konusudur.

 

Tüm bu detaylar, ilgili maddede açıkça belirtilmektedir. Bu sözleşme, özel bir hizmet sözleşme türüne girer. Burada en önemli özellik, işveren kimsenin iş yerine veya işin herhangi bir organizasyon ayağına dahil olunmamasıdır. İşçi, verilen işi kendi istediği bir yerde veya evinde yapar. Bu sözleşmede, bağlılık içeren noktalar iş talimatları ve maddi kısımlar bakımından yüksektir. İşçi, işveren kimseye iş gereklilikleri bakımından ve maddi koşullar kapsamında bağlıdır.

 

Fakat bu sözleşmede, hukuki olan bağımlılık diğer sözleşme türlerine göre çok daha zayıftır. Bununla birlikte sözleşmeyi yapan kişi, teslim aldığı işi kendi başına yapmak zorunda değildir. Aile bireylerinin veya başka kimselerin desteğini alarak da çalışma olanağı vardır. Bu iş faaliyetinde, işçi ile işveren sürekli bir temas halinde bulunmazlar. Bu nedenle de her iş tesliminde gereken özellikler ve talimatlar işçiye bildirilmelidir.

 

Aynı zamanda herhangi bir malzeme kullanımında gerekli olan şeyler sağlanmalı, işçi bu malzemeleri sağlamışsa, işçiye gerekli olan ödeme yapılmalıdır. Evde hizmet sözleşmesinin her iki taraf için de oluşturduğu yükümlülükler söz konusudur.

 

İşçi, işi istenilen zamanda ve şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda iş ile ilgili verilen ekipman ve malzemeleri de özenle kullanmalıdır. İşveren ise, teslim aldığı işi denetlemekle ve eğer işte herhangi bir sorun varsa bunu işçiye bildirmekle yükümlüdür. Eğer teslim alınan ürün veya hizmet, sorunsuz bir şekildeyse, alınan bu iş işveren tarafından kabul edilmelidir. İşveren, ürün veya hizmeti teslim aldığı zaman, gerekli olan ücreti de işçiye ödemekle yükümlüdür. | Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

 

Evde Çalışanların Kıdem Tazminatı

 

Yapılan sözleşmenin süresi belirli veya belirsiz süreli olabilir. Eğer işçi, sürekli ve aralıksız bir şekilde çalışıyor ise veya sözleşmede bir zaman belirtilmemişse bu durumda sözleşme belirsiz süreli olmaktadır. Sözleşmenin değerlendirilmesi de belirsiz süreli olan iş sözleşmeleri hükümlerine göre yapılır. Bunun dışında, özellikle deneme işlerinde bir süre belirtilen sözleşme yapılmışsa, sözleşme belirli süreli olmaktadır. Belirli süreli sözleşmenin değerlendirilmesi de kendi hükümlerine göre yapılmalıdır.

 

Deneme işi dışında da işçi, işveren için her zaman değil bazı süre aralıkları ile çalışmaktaysa, bu durumda da geçerli olan belirli süreli iş sözleşmesi olmaktadır. Belirli süreli sözleşmede, süre bittiği an iş ilişkisine nokta koyulmuş olmaktadır süre bittiği zaman, iş ilişkisi kendiliğinden son bulur. Bunun için herhangi bir ihtar gerekmemektedir. | Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

 

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Yıllık İzin Hakkı

 

Ev hizmetlerinde çalışanların yıllık izin hakkı bulunmakta olup, bu madde Borçlar kanunun 423, 425 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Ev hizmetlerinde çalışanların yıllık izin hakkı normal çalışan sigortalılar gibi bir yılı doldurması durumunda kazanmış olur. | Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

 

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hizmet Tespiti

Ev işlerinde çalışanların çok sıkça yaşadığı olaylardan biriside sigortasız çalıştırılması nedeniyle emeklilik ve diğer haklardan mahrum kalmaktadırlar. | Ev İşinde Çalışanların Kıdem Tazminatı

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor