Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi Şartları Nelerdir? Velayetin değiştirilmesi sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri kapsamında belirlenmiştir.

Reşit olmayan çocuklar anne ve babasının kanunen velayeti altında bulunmaktadır. Velayet davası açmak, velayet kendisinde olmayan eş tarafından diğer eşe karşı açılan ve çocuğun velayetini almanın talep edilmesi durumunda mümkün olmaktadır.

Velayet davalarında yetkili olan mahkeme aile mahkemesidir. Boşanma davaları sürdürülürken ortada bir çocuk var ise velayetin düzenlenmesinde asıl olan, çocuğun yararlarını ve menfaatini koruma altına almaktır.

Velayetin değiştirilmesi için dava açılması durumunda ise ebeveynlerin istekleri ya da tercihleri yerine çocukların üstün yararı ön planda tutulmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası sonuçlandıktan ve velayet verildikten sonra, velayet hakkının kendisine verilmesini talep eden anne ya da baba tarafından belirli nedenlerle velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davası;

  • Velayetin verildiği tarafın durumunun değişmesi,
  • Velayet verildikten sonra ortaya çıkan çeşitli nedenlerden dolayı velayet hakkının gereği gibi kullanılmaması,
  • Velayeti alan tarafın çocuğun menfaatlerine aykırı durumlar oluşturması sebebiyle açılabilmektedir.

Velayetin değiştirilmesi ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu kapsamında açıkça belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde;

  • Anne ya da babanın başkası ile evlenmesi,
  • Başka bir yere gitmesi,
  • Vefat etmesi gibi yeni olguların oluşumu velayetin değişimi için hâkim tarafından resen ya da anne ya da babadan herhangi birinin istemi üzerine gerekli önlemlerin alınması şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Bu kapsamda evlenme sebebiyle velayetin değiştirilmesi durumu mümkün olmakta ve velayeti alamayan taraf bu sebeple dava açabilmektedir.

Velayetin Kaldırılması İçin Şartlar Nelerdir? Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin kaldırılması için çocuğun korunmasına ilişkin alınan tedbirlerin sonuç vermemesi ya da önlemlerin yetersiz kalması gerekmektedir. Hâkimin velayeti kaldırması için;

  • Anne ya da babanın deneyimsizliği, başka bir yerde bulunması, evlenmesi gibi durumlarda velayet görevini gereği şekilde yerine getirilemeyeceğine karar verilmesi gerekmektedir.
  • Anne ya da babanın çocuğa gerekli ve yeterli ilgiyi göstermemesi, çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi gerekmektedir.

Anne ve babanın her ikisinin üzerinden de velayet kaldırılırsa çocuğun velayeti için bir vasi atanmaktadır.

Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Velayetin değiştirilmesi davasındaTanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.

Velayetin değiştirilmesi davasında, Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır

Yeniden Evlenme Nedeni ile Velayet Değiştirilebilir Mi?

Boşanmış Anne yada babanın yeniden evlenmesini yasa koruyucu hem velayetin kaldırılması hemde velayetin değiştirilmesi sebebi olarak görmüştür

TMK 183 maddesine göre boşanmış anne ve babanın başkasıyla evlenmesi velayetin değiştirilmesi nedeni olarak görmüştür.

Tek başına YENİDEN EVLENME OLGUSU velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Yeniden evlenen eş velayet görevini ihmal ederse velayetin değiştirilmesine karar verilmelidir.

Yeni evlenme ile Yeni aile düzeninde çocuğun beden ruh ve ahlak gelişimi için uygun olmayan koşullar varsa hakim velayetin değiştirilmesine karar vermelidir.

Yargıtay Kararı  – Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi) – ANNENİN EVLENMESİ VE YURT DIŞINA GİTMESİ – VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK NEDENİN YOKLUĞU – ÇOCUĞUN ZARAR GÖRMESİ GEREĞİ

ÖZET : Velayetin değiştirilmesi davasında, davalının evlenmesi ve yurt dışına gitmek istemesi tek başına velayetin değiştirilmesi nedeni olamaz. Davalının başkaca velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren bir eylemi ve çocuğun zararına hareketi de kanıtlanmalıdır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 28.03.1995 gün ve 1995/1132-3561 sayılı ilamı ile; ( …Annenin evlenmesi ve yurt dışına gitmek istemesi tek başına velayetin değiştirilmesi nedeni olamaz.

Davalının başkaca velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren bir eylemi ve çocuğun zararına hareketi de kanıtlanamadığından davacı babanın davasının reddi gerekirken kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir).

Makalemizde Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Velayet Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

1.065 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri