Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Velayet Davaları  > Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

 Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Velayetin değiştirilmesi davasındaTanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.

Velayetin değiştirilmesi davasında, Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır

Yeniden Evlenme Nedeni ile Velayet Değiştirilebilir Mi

Boşanmış Anne yada babanın yeniden evlenmesini yasa koruyucu hem velayetin kaldırılması hemde velayetin değiştirilmesi sebebi olarak görmüştür

TMK 183 maddesine göre boşanmış anne ve babanın başkasıyla evlenmesi velayetin değiştirilmesi nedeni olarak görmüştür.

Tek başına YENİDEN EVLENME OLGUSU velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Yeniden evlenen eş velayet görevini ihmal ederse velayetin değiştirilmesine karar verilmelidir.

Yeni evlenme ile Yeni aile düzeninde çocuğun beden ruh ve ahlak gelişimi için uygun olmayan koşullar varsa hakim velayetin değiştirilmesine karar vermelidir.

Yargıtay Kararı  – Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi) – ANNENİN EVLENMESİ VE YURT DIŞINA GİTMESİ – VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK NEDENİN YOKLUĞU – ÇOCUĞUN ZARAR GÖRMESİ GEREĞİ

ÖZET : Velayetin değiştirilmesi davasında, davalının evlenmesi ve yurt dışına gitmek istemesi tek başına velayetin değiştirilmesi nedeni olamaz. Davalının başkaca velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren bir eylemi ve çocuğun zararına hareketi de kanıtlanmalıdır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 28.03.1995 gün ve 1995/1132-3561 sayılı ilamı ile; ( …Annenin evlenmesi ve yurt dışına gitmek istemesi tek başına velayetin değiştirilmesi nedeni olamaz.

Davalının başkaca velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren bir eylemi ve çocuğun zararına hareketi de kanıtlanamadığından davacı babanın davasının reddi gerekirken kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir).

0 Yorum

Yorum Bırak