Atla

Nitelikli Dolandırıcılık Davası


Nitelikli Dolandırıcılık Davası

Nitelikli Dolandırıcılık Davası

Nitelikli Dolandırıcılık Davası

TCK'nın 157. Maddesi  şeklinde tanımlanmıştır. Sanığın TCK'nın 158/1-f maddesindeki banka vasıta kılınmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. Hile objektif olarak hataya düşürücü ve başkasının tasavvuru üzerinde etki meydana getiren her türlü davranıştır.

Yani gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek sureti ile bir insanın yanılgıya düşürülmesidir. Hile icrai bir davranış ile gerçekleştirilebileceği gibi karşı tarafın içine düştüğü hatadan yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak ihmali bir davranışla da gerçekleştirilebilir.

Dolandırıcılık suçunun oluşması için sanığın hileli davranışlarla muhatabını aldatmış olması gerekmektir. Aldatma muhatabın iradesini etkileyen bir niteliği sahip olduğu için aynı zamanda kişilerin irade özgürlüğü de ihlal edilmektedir.

Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için fiilin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Yalan belli oranda ağır yoğun ve ustaca olmalı sergileniş açısından mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırmalıdır. Kullanılan hile ile mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu kandırıcı davranışlar ile yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır hilelin kandırıcı nitelikli olup olmadığı olaya göre değerlendirilmeli olayın özelliği mağdurun durumu fiil ile olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli kullanılmış ise gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

O halde hileli davranışın aldatacak nitelikte olması gerekir. Basit bir yalan hileli hareket olarak kabul edilemez. Hileli hareketin ne olduğu mağdur üzerindeki etkisi kandırılabilecek bir hareket olup olmadığı mağdurun iyi niyeti ve güven duygularının suiistimal edilip edilmediğine bakılmalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Davası - Yargıtay Kararı

DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU

ÖZET: Sanığın eyleminin “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dört sanığın birlikte hareket ettikleri aşikar olup sanık M. P. K.'nun şirketinin iflas aşamasında olup çekleri ödeme imkanının kalmadığı bir tarihte suça konu çek ile araba satın alıp 3 gün içerisinde başkasına satmak suretiyle nakte çevirdikleri,

Aynı günlerde iflas erteleme kararı alan ve iflas erteleme davası açan ve buna istinaden çeklerin ödenmesi ve icra takiplerine tedbir koyduran sanık M. P. K.'nun ödeme niyeti olmadığı ve karşılıksız çıkmasından mütevellit bir yasal kovuşturmaya uğramayacağını da düşünerek bu çeki verdikten sonra müştekinin yaptığı icra takibine de itiraz ederek çekin tahsil imkanını yok ettiği,

Bunun karşılığında arabayı satmak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri, bütün bu fiilleri bir plan çerçevesinde yaptıkları ve dolandırıcılık kastı ile hareket ettikleri sabit görülmüş, ilk derece mahkemesinin beraat kararı yerinde görülmeyerek kaldırılmasına karar verilmiştir.

ÖZET: 5271 sayılı TCK'nun 142/2-b maddesinde yazılı suçun yaptırımının, 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunun 62. maddesi ile yapılan değişiklikten önce, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, aynı Kanunun 7/2 maddesi hükmü de gözetilerek, sanık lehine olarak değişiklikten önceki yaptırım uygulanmış,

Ancak TCK'nun 61. maddesi hükmü de gözetilerek, suçun işleniş şekli, zaman ve yeri ile suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın belirlenmesi gerekmiştir.

Suça konu bileziklerin değer olarak az olmadığı anlaşıldığından TCK'nun 145/1 maddesinin, sanığın çaldığı bilezikleri iade etmediği gibi müştekinin zararını da karşılamadığı anlaşıldığından hakkında TCK'nun 168. maddesinin,

Sanığın geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, suçtan sonraki davranışları dikkate alınarak 5237 Sayılı TCK.nun 62/1-2. maddesinin ve sanık hakkında başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Nitelikli Dolandırıcılık Davası - Yorum
    milano kayıt -
    22 Eylül 2018

    yi günler benim başımdan geçen hadise şudur. yazın arkadaşım kendi iş yerinde satışı yaparken müşterilerinden nakit para alıp benim kredi kartımdan bilet paralarını çekiyor(ben bunu daha sonra öğreniyorum. hocam paraya şıkıştım kartım doldu senin kartı kullanabilirmiyiz şeklinde benden istedi) bu şekilde benim karttan 15000 tl civarında bilet satışı gerçekleşmiş. daha sonra bu parayı şu gün yatıracam bu gün yatıracam desede(15 20 defa ) 2 aydan beri beni kandırarak parayı yatırmadı.

    Cevapla
Yorum Bırak