Atla

Facebook Nitelikli Dolandırıcılık Davası


Facebook Nitelikli Dolandırıcılık Davası

Facebook Nitelikli Dolandırıcılık Davası

Facebook Nitelikli Dolandırıcılık Davası

DOLANDIRICILIK DAVALARI GENEL OLARAK
  • Dolandırıcılık suçunun 5237 sayılı TCK nun 157 ve 158. maddelerinde düzenlenmiştir.
  • TCK'nın 157. Maddesi  şeklinde tanımlanmıştır. Sanığın TCK'nın 158/1-f maddesindeki banka vasıta kılınmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. Hile objektif olarak hataya düşürücü ve başkasının tasavvuru üzerinde etki meydana getiren her türlü davranıştır, yani gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek sureti ile bir insanın yanılgıya düşürülmesidir. Hile icrai bir davranış ile gerçekleştirilebileceği gibi karşı tarafın içine düştüğü hatadan yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak ihmali bir davranışla da gerçekleştirilebilir.
  • Dolandırıcılık suçunun oluşması için sanığın hileli davranışlarla muhatabını aldatmış olması gerekmektir. Aldatma muhatabın iradesini etkileyen bir niteliği sahip olduğu için aynı zamanda kişilerin irade özgürlüğü de ihlal edilmektedir. Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için fiilin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Yalan belli oranda ağır yoğun ve ustaca olmalı sergileniş açısından mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırmalıdır. Kullanılan hile ile mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu kandırıcı davranışlar ile yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır hilelin kandırıcı nitelikli olup olmadığı olaya göre değerlendirilmeli olayın özelliği mağdurun durumu fiil ile olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli kullanılmış ise gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. O halde hileli davranışın aldatacak nitelikte olması gerekir. Basit bir yalan hileli hareket olarak kabul edilemez. Hileli hareketin ne olduğu mağdur üzerindeki etkisi kandırılabilecek bir hareket olup olmadığı mağdurun iyi niyeti ve güven duygularının suiistimal edilip edilmediğine bakılmalıdır.

FACEBOOK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK DAVASI ÖRNEK KARAR

  • 15.Ceza Dairesi Esas:  2013/14846 Karar: 2013/12178 Karar Tarihi: 01.07.2013 DOLANDIRICILIK SUÇU - FACEBOOK HESABINI BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİREREK KATILANA MESAJ GÖNDERDİĞİ - İNTERNET BANKA HESABI KULLANIP KULLANMADIĞINI SORDUĞU - NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞTUĞU - HİLELİ DAVRANIŞIN AĞIR YOĞUN VE USTACA OLMASI GEREĞİ ÖZET: Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. (5237 S. K. m. 52, 53, 54, 58, 63, 157, 158) (5275 S. K. m. 108)
  • Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
  • Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
  • Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
  • Sanığın, katılanın facebook hesabını kullandığı sırada, katılanın arkadaşı olan B. H. E.'in facebook hesabını bir şekilde ele geçirerek katılana mesaj gönderdiğini, internet banka hesabı kullanıp kullanmadığını sorduğu, kullandığını öğrenince de kendisinden iade etmek şartıyla 450,00 TL para istediği, katılanın Akbank internet bankacılığı aracılığıyla sanığın vermiş olduğu 0532 584 93 14 numaralı GSM hattına 450,00 TL para gönderdiğini, daha sonra B. H. E.'in facebook sayfasının dondurulduğunu görünce şüphelendiği ve bankadan yaptığı araştırmada gönderdiği paranın 9 dakika sonra Antalya Kumluca'da bulunan ATM'den çekildiğini öğrendiği, B.'yi aradığında facebook hesabının çalındığını söylediği, ATM güvenlik kamera kayıtlarının temin edilerek emanete alındığı, havalenin yapıldığı 0532 584 93 14 numaralı GSM hattının sanık Mesut'un annesi Fatma Çoban adına kayıtlı olup sanığın gözaltına alındığı 25/12/2012 tarihinde yapılan üst aramasında suça konu hattın sanığın cep telefonuna takılı halde üzerinde bulunduğu olayda, nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu yönündeki kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  • Sonuç: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak