Faktoring Davaları | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Faktoring Davaları

Faktoring Davaları

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Faktoring Hukuku Hakkında Bütün Bilinmesi Gerekenler

Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun da hüküm altına alındığı ve kanun hükmünde kararname ile ayrıntı ile düzenlenen factoring hukukunu incelemek için öncelikle factoring kelimesini ele alarak işe başlamalıyız. Latince facere kelimesinden türetilmiş olan factor bir şey yapmak, icra etmek olarak Türkçeye çevrilirken factoring de bir kişi için bir şeyler yapmak anlamına gelmektedir. | Faktoring Davaları

Factoring kavramını daha geniş bir şekilde tanımladığımızda ise şunu izah edebiliriz: finansal paket olan factoring üreticilere birtakım konularda- alacak, tahsilât ve nakit konularında- yönetim hizmeti veren bu konuların yanında ayrıca danışmanlık hizmeti de veren bir faaliyettir. Birçok alanda hizmeti içerisinde kapsadığı için de finansal paket olarak tabir edilebilmektedir.

Türk Borçlar Kanunun 162 ile 174. Maddeler arasında kanun koyucu tarafından hüküm altına alınan factoringi bu makalede hangi konularda inceleyeceğiz bunu da izah etmek de yarar olacaktır:

  • Factoring hukukunun tarihsel gelişimi
  • Factoring işleminin fonksiyonları
  • Factoring tam anlamı ile nedir? Tanım
  • Factoringte taraflar ve yükümlülükleri

Bu 4 konuyu izah etmeye çalışacağız.

Factoring Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Zamanla bütün dünyaya yayılarak her ülkede kullanılan finansman tekniği olan faktoring çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Tarihte ilk olarak Fenikelilerin kullandığı bilinen faktoring geçmiş Babiller tarafından da kullanılmıştır. 1900’lü yıllara geldiğimizde ise ilk olarak Amerika’da ve daha sonra Avrupa ülkeleri ile Japonya kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla diğer Asya ülkelerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize baktığımızda ise factoring uygulaması ülkemizde 1983yılında ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Fonksiyonları Nelerdir? | Faktoring Davaları

Hizmet, kredilendirme ve teminat olmak üzere 3 adet fonksiyona haiz olan factoring işleminde,

Hizmet fonksiyonu: birden fazla factoring işlemi türü bulunmaktadır. Bu türlerin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Fakat birbirinden farklı özellikleri olan factoring türlerinin ortak noktası hizmet fonksiyonudur. Bu hizmet fonksiyonu factoring şirketinin satıcıya verdiği idari hizmet olarak tanımlanabilir. Bu hizmet kapsamına neler girer? Satıcının borçları ile ilgili olan muhasebe kayıtlarının tutulması, borçluya ihtarname göndermek, cebri tahsili gerçekleştirmek ve alacakları tahsil etmek gibi birtakım işlemler hizmet fonksiyonu altında factoring şirketi tarafından satıcıya sunulan hizmetlerdendir.

Kredilendirme işlemleri: 2 farklı yönteme sahip olan kredilendirme fonksiyonun da ilk yöntem alacağa karşılık avans verilmesidir. Diğer yönteme nazaran daha çok tercih edilen yöntem avans yöntemidir.  Factoring işlemlerinin en önemli fonksiyonunda kullanılan diğer yönteminde ise açacak ıskonto edilmektedir. Iskonto yöntemi avans yöntemine nazaran daha az tercih edilen bir yöntemdir.

Teminat(Delkredere) fonksiyonu: bu fonksiyonda riski factoring şirketi almaktadır. Burada şirket öncelikle müşterinin gelir durumunu ve alacağın gerçekliğine, güvenilirliğini araştırır. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Tanımı Nedir?

Doktrinde tam anlamı ile tanımında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Müşterisi olan işletmelerin alacaklarını ya da doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenirken bu alacaklara karşılık olarak da müşterisine peşin ödemelerde bulunan finansal kolaylık sağlayan bir yöntemdir. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Tarafları, Yükümlülükleri

Factoring işleminde 3 taraf bulunmaktadır. Müşteri olan, işletme yani alacağı devreden alacağı devralan factoring şirketi ve borçlu olan.

Çerçeve sözleşme niteliğine sahip olan factor sözleşmesi müşteri ile factor şirketi arasında gerçekleştirilmektedir.

Factor: müşterinin kısa vadeli alacaklarını, kısa vadeli alacak genelde 30 gün ile 180 gün arasında değişmektedir, satın alır. Alacağın değerine ve riskine göre belirli bir ıskonto kestikten sonra alacağın bedelini peşin olarak müşteriye ödemektedir. Alacağın vadesi 180 günü geçerse bu durumda forfaiting şirketleri devreye girmektedir.

Müşteri: kısa vadeli alacaklarını %80 karşılığını alacak derecede factore satan küçük ve orta ölçekli işletmedir.

Borçlu: önce müşterinin daha sonra müşteriden alacağı temlik etmesi nedeni ile factore borçlanan gerçek veya tüzel kişidir. Konuyla Bağlantılı olması sebebiyle ticari dava nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | Faktoring Davaları

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri