Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname, Somut olay incelendiğinde, taraflar arasında dava dışı üçüncü kişiye ait evin otomasyon ve elektrik işlerinin yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı, davacı taşeron şirket tarafından bir kısım işlerin yapıldığı, davalı yüklenici şirket tarafından da bir kısım ödemeler yapıldığı, davacının bu dava ile bakiye iş bedelinin tahsilini istediği anlaşılmaktadır.

Davalı yüklenici firma ile davacının taşeronları ve asıl iş sahibi temsilcisi tarafından işyerinde tutanaklar tutulduğu anlaşılmakta ise de bu tutanaklarda davacı şirketin imzası bulunmamaktadır. Davacı taşeron şirket tarafından ödenmeyen iş bedelinin ödenmesi için davalıya ihtarname tebliğ edilmiştir.

Davalı şirket tarafından tutanak tutulmuş ise de, davacı ile yapılan sözleşmenin feshedildiğine dair davacıya bir bildirimde bulunulduğu konusunda dosyaya herhangi bir delil sunulmamıştır. Her iki işin tamamlandığına dair dosya kapsamında geçici kabul tutanakları bulunmaktadır.  Kural olarak, eser sözleşmesinin tasfiye ile sona erdirildiği veya feshedildiği yasal delillerle kanıtlanmadığı sürece sözleşme konusu işin yüklenici (somut olayda davacı taşeron) tarafından yapıldığı kabul edilmelidir.

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN  :

VEKİLİ    :

İHTAR EDİLEN  :

İHTARIN KONUSU : … sayılı faturanın teslim alınması ve fatura bedelinin ödenmesi istemimizin bildirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR  : 1-) Müvekkilimizi ile …/ …/ … tarihinde yapmış olduğunuz … Sözleşmesi gereği, … TL bedel ile … almak konusunda mutabakata varmış bulunuyorsunuz. Müvekkilim tarafından … Sözleşmesi gereği kesilen … sayılı fatura, …/ …/ … tarihinde tarafınıza iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş, fakat …/ …/ … tarihinde tarafımıza yapılan tebligat üzerine faturanın tarafınızca teslim alınmamış olduğu tespit edilmiştir.

2-) Mezkur sözleşmede teslim tarihi …/ …/ … ve ödeme tarihi …/ …/ … olarak kararlaştırılmıştır. Sözleşmede kararlaştırılan ödeme tarihinde tarafınızca yapılan bir ödeme olmaması nedeni ile tarafınıza …/ …/ … tarih ve … Noterliği’nin … sayılı evrakı ile ödeme yapmadığınıza dair bir ihtarname de gönderilmiştir.

3-) Tarafınıza gönderilen bu ihtarnamenin üzerinden … gün geçmesinden sonra tarafınıza yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanarak gönderilen faturanın teslim almaması üzerine işbu ihtarnamenin gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Sözleşmeden doğan alacağımızın tarafımıza ödenmesini ve ödeme karşılığı olarak kesilen … sayılı faturanın tarafınıza ekte gönderilmiş olduğunu tarafınıza ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ AV. SAYIN NOTER; Üç su……ı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İHTAR EDEN VEKİLİ AVUKAT ANKARA

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname  örnek olarak verilmiştir. Konusuna göre değişiklik gösterebilir. Avukat ve danışmanlık ile sorunlarınızı çözüme kavuşturmanızı sizin için faydalı olacaktır.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Sorry, the comment form is closed at this time.