Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nedir Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz, Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır.Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir.

Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. (Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz)

Faturaya Dayalı İcra Takibinde İhtiyati Haciz İstemi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE BULUNAN (ALACAKLI) :

TC KİMLİK NUMARASI : 

ADRES : 

VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA Strazburg Cad. 10/9 SIHHIYE/ANKARA

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

KONU : İhtiyati Haciz İstemimizden İbarettir.

BORÇ TUTARI : … TL

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ile …. … arasında yapılan …. satımı sonrasında, …./…/… tarihli ….- TL meblağındaki faturada (EK 1) yer alan malları …/…/… tarihinde borçlu …. ….’a teslim etmiş (EK 2) olmasına rağmen henüz alacağı ödenmemiştir.

2-) Borçluya …. …. Noterliği’ nce ihtar (EK 3) çekilmiş, buna rağmen bir sonuç alınamamış ve borçlu ile şifahen yapılan görüşmede de borcun ekonomik sıkışıklık nedeniyle ödenemeyeceği ifade edilmiştir.

3-) Haricen yaptığımız istihbarat çalışması sonucunda borçlunun mallarını kaçırma çabası içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Borçlu … Gazetesi ilan sayfalarında verdiği ilanlarla mallarını satışa çıkarmış olup borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopileri dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 4)

4-) Tüm bu sebeplerle borçlu … …’nin menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 257-268, 6100 S. K. m. 316

HUKUKİ DELİLLER : …./…/… tarihli Fatura, Teslimat fişi, …. Noterliği’nden çekilen ihtarname, Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü borca yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER :  1- …./…/… tarihli Fatura

2- Teslimat fişi

3- …. Noterliği’nden çekilen ihtarname

4- Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İhtiyati Haciz İsteminde Bulunan Vekili Av. İlkay UYAR KABA[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri