Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Fatura icra takibi nasıl yapılır sorunun cevabını vermeden önce faturanın icra takibi aşamasına gelmeden önce neler yapılmalıdır, bu konu üzerinde bilgilenmek gerekiyor.

Satıcı ve alıcı arasında yapılan ticari işlemi gösteren bir belge olan fatura, gereği gibi yapılmadığı sürece hukuksal işlemlerde satıcı mağdur olmaktadır.

Fatura Nasıl Yazılır Doldurulur

Faura verilen malzemeyi tam ve eksiksiz miktarları ile doldurulmalıdır.

Fatura malzeme ile teslim edilirken mutlaka teslim alanın adı soyadı ve tc. numarası yazılmalıdır. Teslim alan kişinin bizzat alıcı veya yanında çalışan sigortalı olmasına dikkat edilmelidir.

Fatura muhteviyatı başka bir yerde araç ile teslim edilecekse, Fatura ve muhteviyatının teslim edildiğine dair gerek araç ve kargo şirketinin imzası gerekse alıcının bizzat kendisi veya sigortalı çalışana teslim edilmelidir.

Fatura eğer teslim edilmemiş ise kargo veya ptt ile iadeli tahhütlü alıcıya teslim edilmelidir.

Yukarda anlatılan işlemler Faturaya Dayalı İcra Takibi yapıldığı takdirde ilamsız icra takibi yapıldığında itiraz halinde mahkemeye delil olarak sunmak için gerekli evraklardır.

Çünkü alıcı faturayı kendi muhasebe kayıtlarına işlemediği takdirde o malın teslim edildiği ve miktarının alınmadığını ispat etmek satıcı tarafından zor olmaktadır.

Yargıtay Kararı : Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2012/25737 Karar: 2013/1823 Karar Tarihi: 29.01.2013

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVAYA KONU FATURALAR NEDENİ İLE TAKİP TARİHİ ÖNCESİNDE DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEDİĞİ – İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI NOKTASINDA DAVANIN REDDİ – YARGITAY BOZMA İLAMINA UYULARAK KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacının davaya konu faturalar nedeni ile takip tarihi öncesinde davalıyı temerrüde düşürdüğüne dair bir delil bulunmadığından takip talebindeki işlemiş faiz alacağı noktasında davanın reddi gerekirken, işlemiş faiz alacağına hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiş olması isabetlidir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor