Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

 

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/24153 Karar: 2015/35709 Karar Tarihi: 16.12.2015

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – DAVACININ AMİRİNİN TALİMATIYLA İŞ YAPTIĞI BUNDA BİR MADDİ KAZANCIN BULUNMADIĞI – FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI

ÖZET: Davalının kendi tanığının beyanı da dikkate alındığında davacının amirinin talimatıyla iş yaptığı bunda bir maddi kazancın bulunmadığı, servis hizmeti satın alınan firmanın sahibinin (davalı tanığı A.. Y..’ın eşi) vefatı üzerine yardımcı olunması amacıyla davrandığı, davacıya bu şekilde davranmaması gerektiği konusunda önceden talimat veya uyarı verilmediği, feshin geçerli nedene dayanmadığı bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/32665 Karar: 2015/33051 Karar Tarihi: 30.11.2015

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE HAKLI VEYA GEÇERLİ SEBEBE DAYANMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİ İDDİASI – DAVALI KURUMUN HARÇTAN MUAF OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEDEN ALEYHİNE HARCA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği kanıtlanmadığından işe iade kararı verilmesi yerinde olmakla birlikte, davalı kurumun harçtan muaf olduğu düşünülmeden aleyhine harca hükmedilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden; hükmün düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

 

Ankara avukat