Yargıtay’dan Çok Önemli Emsal Karar! Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

Hemen İş Mahkemesi'ne başvuruda bulunan müdür, iş akdinin davalı tarafça haksız bir şekilde sona erdirildiğini, envanter sayımlarında çıkan eksikliğin ise, teamül olarak uygulanan gelen çıkan açığın paylaşımı niteliğinde tamamen resmi olduğunu, sivil kıyafetle çalışmanın bir keze mahsus olmak üzere müşteriyi bekletmeden sorunu çözme amaçlı olduğunu iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının tamamının yatırılmasını istedi. Davalı mağaza işletmecisi ise; iş akdinin İş Kanunun 25/ll-d maddesi uyarınca hakla sebeple feshedildiğini, bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadığını iddia etti. Mağazada gerçekleştirilen envanter sayımının sonucunda tespiti gerçekleştirilen açıkları alt kadrosunda çalışan personele zorlayarak ödettiğini ve bu konuda baskı meydana getirdiğinin, dolayısıyla da şirket envanterleri ile kayıtlarını yanılttığının, personelin de öğle yemeği molasını kullanmasına engel olduğunu vurguladı.

Yargıtay'dan Çok Önemli Emsal Karar! Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

BENZER YAZILAR

WordPress › Hata