Yargıtay’dan Çok Önemli Emsal Karar! Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

Mahkeme, davacının mağazada eksik çıkan ürünlerin bedelini çalışanlar arasında bölüştürerek tahsil etmesi ve mağaza personelini ara ara yemek molasına çıkarmaması eylemlerinin iş akdinin bildirimsiz bir şekilde feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığını, fakat geçerli nedenle fesih sebebi oluşturacağı kanaatine varılarak davanın kısmen kabul edilmesine karar vererek hüküm kurdu. Kararı davalı taraf temyiz etti ve devreye bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. "Huzur Bozmuştur..." Davacının personeli işlerin yoğunluğu gerekçesiyle öğle yemeğine göndermemek gibi baskıcı tutum ve eylemlerde bulunduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında; Çalışanların yazılı beyanlarından, işyerindeki ürün açığının bu şekilde kapatılmasından büyük rahatsızlık duydukları ve davacının kendi üzerlerinde baskı kurmak suretiyle zorla açıkları kapattırdığı ve öğle yemeklerine çıkamadıklarının anlaşıldığını belirtti.

Yargıtay'dan Çok Önemli Emsal Karar! Personele Öğle İzni Vermeyen Müdürün Tazminatsız Kovulmasına Karar Verildi

BENZER YAZILAR

WordPress › Hata