Ayıplı Konut Tespit Davası

Ayıplı Konut Tespit Davası
Ayıplı Konut Tespit Davası | Davalı kooperatiften tahsis yolu ile aldığı bağımsız bölümün kooperatifin yanlış yapmış olduğu inşaat nedeni ile komşu parsele tecavüzlü olmasından dolayı komşu taşınmaz maliki tarafından müvekkili aleyhine meni müdahale davası açıldığını ve açılan davanın müvekkili aleyhine sonuçlandığını, Müvekkili ile davalıların...
Ayıplı Konut Tespit Davası Nasıl Açılır? Davalı kooperatiften tahsis yolu ile aldığı bağımsız bölümün kooperatifin yanlış yapmış olduğu inşaat nedeni ile komşu parsele tecavüzlü olmasından dolayı komşu taşınmaz maliki tarafından müvekkili aleyhine meni müdahale davası açıldığını ve açılan davanın müvekkili aleyhine sonuçlandığını, Müvekkili ile davalıların görüşmeleri sonucu davalıların ayıplı ifa sonucu müvekkilinin uğrayacağı zararı tazmin etme konusunda anlaşmaya varıldığını, ayıplı ifadan dolayı davalıların sorumlu olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 300.000,00 TL üzerinden açılan davada, ayıplı eserin ve emsal özelikleri ve iç tadilatları tespit edilerek taşınmaz bedeli ile eserin ayıplı olması ve komşu parsele taşkınlığı sonucunda yıkım bedelinin de müvekkilinden tahsil edileceğinden ilgili bedelin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı kooperatif temsilcileri, kooperatif üyeliğine dayalı olarak açılan davada Tüketici Mahkemesinin görevli olmayıp, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99/1. Maddesi uyarınca Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu, davanın zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Ayıplı Konut Tespit Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

AYIPLI KONUT TESLİMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKEN DAVANIN TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLMÜŞ OLDUĞU - GÖREVE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN BU YANLIŞLIK NEDENİYLE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ RESEN KALDIRILMASI. ÖZET: İlk derece mahkemesince "Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla" bakılması gereken davanın "Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla" görülmüş olmasından dolayı göreve ilişkin olarak yapılan bu yanlışlık nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-3 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının resen kaldırılmasına, Dosyanın "Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla" görülerek, bu sıfatla hüküm tesisi için kararı veren mahkemeye gönderilmesine, kaldırma kararının sebep ve şekline göre istinaf yoluna başvuran davacı vekilinin esasa yönelik istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Ayıplı Konut Tespit Davası

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara