Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti
Taşınmazın Değer Tespiti Çoğu zaman insanlar arsa, konut gibi gayrimenkul sebebiyle çıkan uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmektedirler. Arsa, arazi konut gibi gayrimenkul davalarında nispi harç göz önünde bulundurulur. Harçlar Kanunu gereğince "gayrimenkul değerinin %54'ünün 1/4'ü oranında dava açılırken peşinen yatırılması gerekmektedir. Gayrimenkul değeri ise...
Taşınmazın Değer Tespiti Nasıl Yapılır? Mülkler için değer tespiti özellikle İstanbul çevresinde artan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sıkça uygulanmaktadır. Taşınmazın değer tespiti 2942 sayılı olan Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesine göre yapılmaktadır. Taşınmazların değer tespiti ise kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamı için geçerli olmaktadır. Taşınmazın değer tespiti ise:
  • Taşınmazın cins ve nevini,
  • Taşınmazın yüzölçümünü,
  • Mevcut ise vergi beyanları,
  • Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
  • Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel bir amacı bulunmayan emsal satışlara göre satış değerini,
  • Yıpranma payı,
  • Bedelin tespitinde etkisi olacak diğer objektif ölçüleri etkili olmaktadır.
Taşınmazın Değer Tespiti Bilirkişi Raporu Taşınmaz mal değeri tespiti arsa, arazi ve konut gibi gayrimenkul olan davalarda nispi olan harçlar da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu noktada Harçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan hukuksal durumlar dikkate alınmaktadır. Buna göre; gayrimenkulün değerlerinin %54’ünün yaklaşık olarak dörtte biri oranında dava açılarak peşin olarak yatırılması gerekmektedir. Ancak Tüketici Mahkemeleri tarafından açılmış olan gayrimenkul davaları kapsamında nispi peşin harç düşer. Bunun yanı sıra gayrimenkul davalarında en sık karşılaşılan sorunların başında dava açılan tapu malikleri olmaktadır. Tapu malikleri her zaman ulaşılabilir kişiler değildir. Genel olarak bu sorunların yaşanmasına yol açan ise:
  • Gayrimenkul uyuşmazlıkları,
  • Hak sahiplerinin değişmesi,
  • Miras sebebiyle hak kayıplarının yaşanması.
Gayrimenkul sorunlar yaşamamak adına kolay şekilde sorunu çözmek için mahkemeler tarafından uzman kişilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kişiler, keşif adı verilen tespit ve inceleme işlemlerini yapmaktadır. Gayrimenkul Değer Tespiti Davası Dilekçe Örneği Taşınmaz değer tespiti bilirkişi Yargıtay kapsamında belirlenen yasalara göre hesaplanmaktadır. Gayrimenkulün değerlerinin belirlenmesinde konumu da oldukça önemlidir. Gayrimenkulün yer aldığı muhit ve denize olan uzaklığı, ulaşım durumları gibi tüm detaylar da hesaplama için kullanılır. Bunun yanı sıra taşınmazın imar durumu ve mimari projesine olan uygunluğu da değerlendirilmektedir. Gayrimenkulün imar durumu ve mimari projesine uygunluğu bu şekilde değerlendirilmektedir. Gayrimenkul çevresindeki park alanı ve kamusal hizmet alanları da bu noktada dikkate alınmaktadır.

Taşınmazın Değer Tespiti

Çoğu zaman insanlar arsa, konut gibi gayrimenkul sebebiyle çıkan uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmektedirler. Arsa, arazi konut gibi gayrimenkul davalarında nispi harç göz önünde bulundurulur. Harçlar Kanunu gereğince "gayrimenkul değerinin %54'ünün 1/4'ü oranında dava açılırken peşinen yatırılması gerekmektedir.  Gayrimenkul değeri ise mahkeme tarafından belirlenen uzman bir kurul tarafından belirlenmektedir. Fakat Tüketici Mahkemelerinde açılan gayrimenkul davalarında nispi peşin harç düşmektedir. Gayrimenkul davalarında sıkça ortaya çıkan problemlerden bir tanesi ise dava açılan tapu malikleridir. Tapu maliklerine ulaşmakta bazen sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar, gayrimenkul uyuşmazlıkları, hak sahiplerinin miras yoluyla değişmesi gibi sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Bu durumda farklı yorum ve fikirler vardır.

Gayrimenkul Değer Tespiti Keşif

Gayrimenkul problemlerine rastlamamak ya da rastlandığı takdirde kolayca problemi çözebilmek amacıyla mahkemelerce uzman kişiler belirlenir ve bu kişiler keşif denilen tespit-inceleme işleminde bulunurlar. Bu incelemeler içerisinde gayrimenkul niteliği, değeri, uyuşmazlık konusu gibi konular incelenmektedir. Ayrıca genelde gayrimenkul davalarında keşif yapılması istisnai durumlar haricinde zorunludur.

Taşınmazın Değer Tespiti - Taşınmazın Değer Tespiti Yargıtay Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - YAPILARIN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMENİN EN AZ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİDEN YENİDEN RAPOR ALINARAK BU BEDELİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ - EKSİK İNCELEME ÖZET Yapıların imalinde kullanılan malzemenin en az değerinin belirlenmesi için uzman bilirkişiden yeniden rapor alınarak bu bedelin hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Taşınmazın Değer Tespiti | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARA DEĞER BİÇİLİRKEN DAVA KONUSU TAŞINMAZA OLABİLDİĞİNCE YAKIN VE BENZER YÜZÖLÇÜMLÜ VE DEĞERLENDİRME TARİHİNE YAKIN SATIŞLARIN EMSAL KARŞILAŞTIRILMASININ YAPILMASI GEREKTİĞİ - FENNİ BİLİRKİŞİLER VE TEKNİK BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORUN ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİNDE HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK OLMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ Davacı vekili ilk derece mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalının, müvekkilinin maliki bulunduğu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 153 ada 3 nolu parsele enerji nakil hattı geçirmek ve direk dikmek suretiyle kamulaştırmasız el attığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup 5.000,00.-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davalı lehine irtifak hakkı tesisi ile pilon yerleriyle birlikte tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili ilk derece mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalının, müvekkilinin maliki bulunduğu …..nolu parsele enerji nakil hattı geçirmek ve direk dikmek suretiyle kamulaştırmasız el attığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup ….-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davalı lehine irtifak hakkı tesisi ile pilon yerleriyle birlikte tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre esas alınan kriterlere göre belediye sınırları içerisinde, belediye imar planı dahilinde olduğu bildirilen dava konusu taşınmazın arsa vasfında kabul edilmesinin yerinde olduğu, Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmazlara değer biçilirken dava konusu taşınmaza olabildiğince yakın ve benzer yüzölçümlü ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal karşılaştırması yapılarak davaya konu taşınmazın m2 değerinin belirlenmesinin gerektiği, Somut olayda kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmaza değer biçilirken dava konusu taşınmaza olabildiğince yakın ve benzer yüzölçümlü ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal karşılaştırması yapılarak davaya konu taşınmazın m2 değerinin belirlenmesinde, davaya konu taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirlenmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesi ile bu konudaki fenni bilirkişiler ve teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun esas alınarak karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmeyip istinaf başvurusunun esastan reddine dosyanın, mahkemesine iadesine karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara