Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?
Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? | Bilindiği gibi, icra hukukunun amacı, alacaklının zarara uğramasını önlemektir. Bu sebeple, borçlunun gereği gibi borcunu ifa etmemesi durumunda, icra daireleri üzerine düşeni yapacak ve zorla da olsa o borcu alacaklı lehine tahsil edecektir. Elbette ki, borcun tahsil edilmesini sağlayacak olan mal varlığı değeri bir motorlu araç da...
Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? | Bilindiği gibi, icra hukukunun amacı, alacaklının zarara uğramasını önlemektir. Bu sebeple, borçlunun gereği gibi borcunu ifa etmemesi durumunda, icra daireleri üzerine düşeni yapacak ve zorla da olsa o borcu alacaklı lehine tahsil edecektir. Elbette ki, borcun tahsil edilmesini sağlayacak olan mal varlığı değeri bir motorlu araç da olabilir. Borçluya ait otomobil, gerek halinde icra dairesi tarafından hacizli hale getirilebilir. Ancak, öncelikle “icra takibi”nin ne demek olduğunu aktaralım; sonrasında ise otomobil üzerindeki haczin nasıl kaldırılacağını anlatalım. | Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

İcra Takibi Nedir? | Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

İcra takibi; en kaba tanımıyla, cebri icrayı gerçekleştirecek olan icra dairesinin, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek için yaptığı çalışmaların bütünüdür. Önemle ifade etmek gerekir ki, icra hukukunda borçlunun karşısında bir veya daha fazla alacaklı bulunabilir. İcra dairesi, bu alacakları temin etmek saikiyle, borçlunun sadece belirli oranda malvarlığı değerine karşı bir işleme girişir. İcra dairesi, alacak miktarının temin edilmesi için, borçlunun belirlenen mallarına el koyar. Söz konusu eşyalar usulüne uygun olarak satılır ve elde edilen para, alacakları kadar alacaklılara ya da tek bir alacaklıya üleştirilir. Bu noktada bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, icra dairesine başvurarak icra takibi sürecinin başlatılması mahkeme emriyle olabildiği gibi, ilamsız (mahkeme emri olmaksızın) da olabilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca uyarınca, “bir paranın ödenmesine veya teminatın verilmesine dair cebri icralar” ilamsız da gerçekleşebilir. Para veya teminat alacağı olan bir alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilecektir. Bu işlemi direkt olarak alacaklının kendisi, veya avukatı yapabilir. | Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Otomobile Haciz Kaydı Konulması Durumunda Bu Kayıt Nasıl Silinir?

  1. Borcun Gereği Gibi Ödenmesi : İlk ve en olağan şart budur. Borçlu, borcun her türden gereğini yerine getirerek, yani “temerrüt faizi” adı verilen faiz miktarını, taraflar arasında kararlaştırılmış ceza koşulu varsa bu koşulun gerektirdiği ek ücretleri dahil etmek suretiyle borcunun tümünü yetkili icra dairesine, yani otomobile haciz koyan icra dairesine borcu ödeyerek araç üzerindeki haczi kaldırabilir.
  2. Haciz Kaydının “Yanlışlıkla” Konulmuş Olması : Haciz kaydı, icra dairesindeki elemanların “sehven” bir işlem yapması neticesinde de ortaya çıkmış olabilir. Böyle bir durumda, mağdur olan kişinin derhal yetkili icra dairesine bir “itiraz dilekçesi” yazması ve icra takibinin bir yanlışlığın ürünü olduğunu belirtmesi gerekir. Eğer icra dairesi dilekçeyi reddederse, mağdur olan kişi aynı talebi yetkili icra hukuk mahkemesine yapar. Mahkeme, icra takibinin sehven yapıldığını tespit ederse, otomobil üzerindeki haciz kaydı derhal kalkar.
  3. Alacaklı ile Anlaşarak Haciz Kaydının Kaldırılması : Borçlu, alacaklı ile bir “uzlaşı” sağlayarak haciz kaydını kaldırtabilir. Yani, icra takibini başlatan kişi netice itibariyle alacaklı olduğu için, alacaklının haczi kaldırma yönündeki irade açıklaması, icra takibini durdurucu bir etki yapar. Örneğin, borçlunun alacaklıya karşı “artık borcumu ödeyebilirim, fakat otomobilim üzerindeki haciz kaydını silelim” diyerek anlaşması e alacaklının buna dayanarak icrayı durdurması mümkündür.
  4. Alacaklının Haciz Tarihinden İtibaren 6 Aylık Bir Süre İçerisinde Satış Talebinde Bulunmamış Olması: Eğer alacaklı, hacizden sonra geçen 6 aylık zaman dilimi içerisinde “satış” talebinde bulunmazsa, borçlu yetkili icra dairesine başvurarak otomobil üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilir.
  5. Menfi Tespit Davası : “Borçlu” olduğu düşüncesiyle kendisine karşı gerekli tebligatlar yapıldıktan sonra icra takibine girişilen kişi, “borçlu” olmadığı iddiasındaysa, bunu ortaya koymak için yetkili mahkemeye bir “menfi tespit davası” açar. Mahkeme, kişinin borçlu olmadığını kararlaştırırsa, haciz kayıtları da kendiliğinden kalkar.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara