Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar | Modern çağın etkin ticaret hukuku çerçevesinde hem alacaklının hem de borçlunun haklarının korunabilmesinin sağlanabilmesi hedefi ile çok önemli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de günümüzde borçlu kişinin söz konusu olan borcunu zamanında ödeyememiş olmasından kaynaklı olarak menkul ve gayrimenkul mallarına, alacaklı...
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar | Modern çağın etkin ticaret hukuku çerçevesinde hem alacaklının hem de borçlunun haklarının korunabilmesinin sağlanabilmesi hedefi ile çok önemli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de günümüzde borçlu kişinin söz konusu olan borcunu zamanında ödeyememiş olmasından kaynaklı olarak menkul ve gayrimenkul mallarına, alacaklı tarafından gerçekleştirilecek talep doğrultusunda adli ve idari makamlar aracılığı ile el konulması işleminin uygulanması haciz işlemi olarak değerlendiriliyor. Günümüzde söz konusu borca ilişkin olarak alacaklının haklarının korunabilmesi amacı ile uygulanmakta olan icra takibi ve devamı sürecindeki haciz işlemleri çerçevesinde haczi uygulanan menkul ve gayrimenkul malların belirli bir süre içerisinde satış isteğinin yerine getirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu çerçevede de gerçekleştirilmiş olan satış işleminin ardından elde edilmiş olan gelir sayesinde söz konusu borcun alacaklıya kapatılması sağlanabiliyor. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamları dahilinde düzenlenmekte olan borçlu ve alacaklı ilişkisine dair icra takibi işlemleri alacaklı tarafından İcra Müdürlüğü’ne gerçekleştirilecek takip talebi ile başlatılabilmektedir. Bu aşamada borçlunun da haklarının korunabilmesi amacı ile tanınmış olan önemli haklar bulunmaktadır. Buna göre borçlu tarafından kendisine İcra Müdürlüğü tarafından ibrazı gerçekleştirilmiş olunan icra takibi bildiriminin ardından icra takibine karşı menfi tespit davası açabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde söz konusu dava ile icra takibinin durdurulabilmesini sağlayabilmektedir. Ancak mahkeme tarafından menfi tespit davası sonucunun alacaklı lehine karar verilmesi durumunda bu süreçte yaşanan gecikmeden kaynaklı alacaklının meydana gelen zararlarının da ilave edilmiş hali ile borçludan tahsili için icra takibi yeniden başlatılır ve belirtilen süre içerisinde borcun ödemesinin borçlu tarafından yapılması istenir. Ancak borçlu tarafından ödemenin zamanında gerçekleştirilmemesi durumunda haciz işlemleri uygulanmaktadır. Bu haciz işlemlerinde borçlunun mevcut olan söz konusu borcuna eş değer düzeyde olacak kadar sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallara el konulmaktadır. | Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

Haciz İşlemlerinde Hangi Mallar Alınamaz? | Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

Borçtan doğan icra takibi sonucunda gerçekleştirilen haciz işlemlerinde söz konusu borcun değeri kadar menkul ve gayrimenkule el konulması gerçekleştirilir. Ancak bu haciz işlemleri sırasında da belirlenmiş olan belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar arasında bazı menkul ve gayrimenkul malların haciz işlemi doğrultusunda el konulmasını yasaklamaktadır. Buna göre günümüzde haciz memurları tarafından söz konusu haciz işlemleri sırasında kesinlikle borçlu kişinin yatak odası, borçlu kişinin beyaz eşya ürünleri haricinde bulunan mutfak eşyaları, borçlu kişinin kendisine ait evin uyuşmazlık olmaması durumunda haczinin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Özellikle de bir evin haciz işlemleri kapsamına alınıp, alınmayacağı borçlu kişinin sosyal durumu ve gereksinimlerine bakılarak değerlendirme altına alınır. Eğer söz konusu koşulların mevcut durumu mümkün değil ise bir evin haczi kanunlar tarafından engelleniyor. Borçlu tarafından haciz işlemine itiraz dilekçesini kendisine haciz bildiriminin tebliğ edilmesiyle 7 iş  günü içerisinde ilgili makama vermesi gerekliliği bulunuyor. Makalede Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar konusu yer almıştır. Diğer Makaleler Ankara avukat ana sayfasında bilgi edinebilirsiniz. | Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara