Güvence Hesabı Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Genel  > Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları

Güvence Hesabı Davaları

Karar davalı güvence hesabı tarafından istinaf edilmiş olup davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; sigortası olmayan aracın karıştığı trafik kazasının yeni genel şartların yürürlüğe girdiği 1.6.2015 tarihinden sonra olması nedeniyle hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ayrıca geçici işgöremezlik zararının güvencehesabı sorumluluğunda olmadığını belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda kaza tarihi 1.3.2016 olup 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarından sonradır.

Buna göre 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekinde öngörülen verilere ve yönteme uygun şekilde tazminat hesabıyapılması gerekirken bu tarihten önceki kazalar ve poliçeler için geçerli yargısal uygulamalar doğrultusunda hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden davalı sigortacı vekilinin bu hususa ilişen istinaf itirazlarına itibar edilmiştir.

Güvence Hesabı Davaları İstinaf Mahkemesi Kararı

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI VE EKİNDE ÖNGÖRÜLEN VERİLERE VE YÖNTEME UYGUN ŞEKİLDE TAZMİNAT HESABI YAPILMASI GEREĞİ.

BU TARİHTEN ÖNCEKİ KAZALAR VE POLİÇELER İÇİN GEÇERLİ YARGISAL UYGULAMALAR DOĞRULTUSUNDA HESAPLAMA YAPAN AKTÜER BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ.

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda kaza tarihi 1.3.2016 olup 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarından sonradır.

Buna göre 1.6.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekinde öngörülen verilere ve yönteme uygun şekilde tazminat hesabı yapılması gerekirken bu tarihten önceki kazalar ve poliçeler için geçerli yargısal uygulamalar doğrultusunda hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden davalı sigortacı vekilinin bu hususa ilişen istinaf itirazlarına itibar edilmiştir.

Güvence Hesabı Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE MALULİYET ORANINI TESPİT EDEN BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA VE PMF YAŞAM TABLOSU ESAS ALINARAK HESAPLAMA YAPAN AKTÜER BİLİRKİŞİ RAPORU BENİMSENİP HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ

ÖZET: Somut olayda kaza tarihinin 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının yürürlüğünden sonra olduğu gözetildiğinde anılan genel şartların uygulanması gerektiği ve buna göre, sağlık kurulu raporu alındıktan sonra TRH-2010 yaşam tablosuna ve genel şartlarda öngörülen teknik faiz oranına göre davacının maluliyet tazminatı hesaplanması gerekirken,

Olay tarihi itibarıyla uygulanması mümkün olmayan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre maluliyet oranını tespit eden bilirkişi raporu doğrultusunda ve PMF yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapan aktüer bilirkişi raporu benimsenip yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden, davalı güvencehesabı vekilinin bu yöndeki istinaf itirazlarının kabulü ile HMK’nun 353/1-a,6 maddesi uyarınca kararın kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak