İmar Payının Arttırılması Davası

İmar Payının Arttırılması Davası

İmar Payının Arttırılması Davası

İmar Kanun maddesine göre yapılan imar uygulamalarından oluşan,  idarelerin davalı olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın bedeli; Yapılan uygulamalarda tapuda kayıt edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki özelliklere bakılmak suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak, Dava tarihi itibariyle güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir. Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve onbirinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.'' hükmü getirilmiştir. İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI - KANUN DEĞİŞİKLİĞİ. EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Yapılan kanun değişikliği uyarınca taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibariyle güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenmesi gerekir. Bu durumda bu doğrultuda ek bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara