İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İş Kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İş Kazası davasında davacının % 40 maluliyetine sebep olan iş kazasında Kazalı F. K. % 40 ve davalı işveren ......A.Ş.'nin % 60 (yüzde altmış) oranında kusurlu olduğu; bu kusur oranına göre davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL olduğu, Davacının 4/c kapsamında çalışması nedeni ile hakkında iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolu uygulanmadığından, iş kazası nedeni ile SGK tarafından kendisine gelir bağlanmadığından 6098 sayılı Borçlar kanunun 55. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığı gibi davacıya çalıştığı Kurum tarafından herhangi bir vazife malullüğü aylığı veya nakdi tazminat ödendiği yönünde, savunma getirilmemiş ve belge sunulmamış olduğundan bu yönde de mahsubu gereken tutar bulunmadığı; Buna göre davalı işverenin, davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL'sinden sorumlu olduğu anlaşıldığından davacının maddi tazminat miktarı  178.833.66 TL'dir.

İş Kazası Manevi Tazminat Hesaplanması

Manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir. Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı 15.000,00-TL karar uygundur.

Maddi Tazminat Miktarı

İş kazasında davacı işçinin % 40 iş gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL'sinden sorumlu olduğu anlaşıldığından davacının maddi tazminat miktarı  178.833.66'dir.

Manevi Tazminat Miktarı

Manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı 15.000,00-TL karar uygundur.

İş Kazasında Kusurun ve İş Göremezlik Oranının Belirlenmesindeki Detaylar

İşçi Elektrik direğinde ipten kopup devrilmesi ile birlikte sırt üstü yere düşerek  iş kazası geçirdiğini, iş kazası nedeniyle felç kalma tehlikesi geçirdiğini, ameliyat neticesinde beline 8 adet platin takıldığını, ameliyat raporu, Genel Adli Tıp Raporu. Sağlık Kurulu Raporları, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ekte sunulduğunu, İş kazası nedeniyle % 45 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malul kaldığını, işbu kazanın oluşumunda İş Kanunun M.73 vd. maddeleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve iş yerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle meydana gelmiştir.

İş Kazası Tazminat Dava Karar Özeti

Hakim takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı, işçinin yaşı, olayın oluş biçimi gibi özellikleri göz önünde tutması ve hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir. Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalının istinaf başvurusunun kabulü ile HMK maddeleri gereğince yapılan İstinaf yargılaması sonucunda ile U. İş Mahkemesinin kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Köşe Yazısı

Elektrik Direğinden Düşme Tazminat Talebi

İş kazası geçiren işçinin malullüğü nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi sıkıntı çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak da manevi tazminat talep etme gereği doğduğunu, İş kaza sonrasında aylarca yürüyemediğini, yatağa bağımlı kaldığını, en doğal günlük ihtiyaçlarını başkalarının yardımı ile giderebildiğini, müvekkilinin vücudunun büyük kısmına çelik korseler sarılı olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara