Atla

Karşılıksız Çekte Şikayet Süresi

Karşılıksız Çekte Şikayet Süresi

Karşılıksız Çekte Şikayet Süresi

Karşılıksız Çekte Şikayet Süresi

Dosya içerisinde bulunan çek fotokopisinin incelenmesinde şikayetçi şirketin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı, ilk ciranta olduğu, çeki bankaya ibraz edenin son ciranta olduğu, çekin karşılıksız çıkması üzerine ciro silsilesi içerisinde çekin şikayetçi şirkete geri döndüğü ve bu şekilde hamil konumuna geldiği anlaşılmıştır.

Bu durumda şikayetçi şirketin fiili öğrenme tarihi, çekin karşılıksız işlemine tabi tutularak kendisine geri döndüğü tarihtir ve şikayet hakkı bulunmaktadır.

karşılıksız çek mahkeme kararları

 

Bu husus gözetildiğinde, ilk derece mahkemesince müşteki şirketin yetkili hamil olmadığı kabul edilerek şikayet dilekçesinin reddine karar verilmek suretiyle, CMK 230. maddesine aykırı olarak yetersiz ve yasal olmayan gerekçeyle karar verilmesi, Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan müşteki vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüştür.

 

KARŞILIKSIZ ÇEKTE ŞİKAYETİN KABULÜNDE CEZA NEDİR (KARAR DIŞI BİLGİLENDİRME)

Keşideci ile ilgili kesinleşmiş hukuki para cezası hükmüne karşın, keşideci çek bedelini ticari faizi ile ödeyerek ilgili cezayı ve sonuçları ortadan kaldırma olanağına sahiptir. 
Kesinleşmiş hukuki para cezasının ödenmemesi durumunda, bu ceza apIs cezası olarak infaz edilecektir.

karşılıksız çek istinaf kararları

Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan müşteki vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK'nın 289/1-g ve 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 22.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.