Atla

Mobbing Kriterlerini Yargıtay Belirledi

Mobbing Kriterlerini Yargıtay Belirledi

Mobbing Kriterlerini Yargıtay Belirledi

MOBBİNG KRİTERLERİNİ YARGITAY BELİRLEDİ
İşçinin çalıştığı bankada işine nihai verilen bankacı, iş akdinin haksız yere feshedildiğini, işe iade davasının kabul edildiğini ve temyiz evresinde olduğunu, fazla mesai alacaklarının ödenmediğini ve işyerinde mobbinge maruz kaldığını söyleyerek parasal ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. 
Davalı bankanın avukatı ise davacının işçi alacak ve fazla çalışmanın dahil olduğunu, elemanla sıklıkla tartıştığını, yazılı ikaz aldığını, çalıştığı şubede yetersizlik hasebiyle şubesinin değiştirildiğini ve bu nedenden dolayı iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.
İş Mahkemesi, dosyada tespit edilen davacı ve davalı şahit anlatımları ile sahip olunan başka kanıtlar ışığında davacıya sistematik ve daimi psikolojik baskı uygulandığını gösterir güçlü kanıtlar olmadığı kanaatiyle davanın reddine hüküm verdi. 
Kararın davacı doğrulusunda temyiz edilmesi üstüne dosya Yargıtay'a geldi.
Yargıtay 22. Hukuk yerel mahkemenin kararını rey çokluğuyla bozdu. Sebebi ise Mobbing içersinde şahıs haklarının ağır ihlaline lüzum olmadığını bildiren Yargıtay, bu konunun ispatının işverene ait olduğuna hükmetti.  İşçinin Cumartesi mesai, başkasının işini yapma, anahtar ve şifre verilmemeyi de aynı kapsamda değerlendirdi. 
Kararda, davacının yüzüne kağıt ve dosyaların atıldığı davacının yere düşen belgeleri topladığı, banka müdürü doğrulusunda mesele çıkaran, ahenksiz, sevilmeyen ve dövüşçü biri olarak suçlandığı kaydedildi. 
Davacıya farklı personelin yapacağı işleri sıklıkla davacıya verildiği, banka müdürü emri ile cumartesi günleri mesai yaptırıldığı, davacıyla aynı pozisyonda olan başka çalışanlara anahtar ve şifreler verildiği,  ama davacıya verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi. 
Diğer çalışanlardan davacının gerilimli çalışma ortamında bulunmanın tesiriyle sağlık sorunu çektiği kaydedilen kararda, davacının art arda disiplin soruşturmaları geçirdiği ifade edildi.

MOBBİNG KRİTERLERİ

Bankadaki şube içi elektronik posta ile uygulanan yazışmalarda davacının "densiz" denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığına ilgi çekilen kararda davacının işyerinde yaşadıklarına değin yazısında meblağlılık, samimiyet ve iddia edilen hususlarla bir bütünlük gördüğünüz, bu hususların "mobbing" teşkil ettiği" ifadesine yer verildi.

Ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmelidir.