Hukuk Haberleri | Ankara Avukat - Part 36

Haber

Eşim Boşanmak İstemiyor Dava Ne Kadar Sürer?

esim-bosanmak-istemiyor

Boşanma davaları açılması Medeni Kanunun da belirtilen genel ve özel sebeplere dayalı olarak açılmaktadır. Açılan boşanma davaları da anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olarak ortaya çıkmaktadır. Eşim boşanmak istemiyor sorusuna cevap olarak boşanma sebepleri var ise boşanma çekişmeli olarak açılmakta ve eşin boşanmaya sebep olaylarda kusuru önemli olmaktadır. Çekişmeli boşanma davası açılması için boşanmaya sebep olaylar için eşin kusurlu olduğunu boşanma davasını açan taraf ispat etmek zorundadır.   Çekişmeli boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması için evlilik sürecinde ki hukuki boyutların çözülmesi gerekmektedir. Boşanmanın hukuki boyutları ise, çocuk varsa velayet, eş ve çocuklar için nafaka, mal paylaşımı ve tazminat konuları bulunmaktadır….

Avukatın Davanızda Sağlayacağı Faydalar

avukat

Avukatın Davanızda Sağlayacağı Faydalar Avukatın Davanızda Sağlayacağı Faydalar | Ülkemizde avukatlar, son derece önemli bir konumda bulunan “hukuk uzmanları” olarak tanımlanabilir. Bu tanımda en çok dikkatin çekilmesi gereken nokta, avukatların netice itibariyle bir “hukuk uzmanı” olmalarıdır. Çünkü, adına “hukuk” dediğimiz düzen, gerçekten de başlı başına bir muammadır. Öyle ki, bu konuda ayrıca bir eğitim almamış, ortalama bir bireyin, kolaylıkla bir hukuki sorunun üstesinden tek başına gelmesi mümkün gözükmemektedir. Yukarıda, avukatın bir “hukuk uzmanı” olması gerektiğinden söz etmiştik. Ancak, bir kişiyi gerçek bir “avukat” haline getiren asıl şey “hukuk kurallarını çok iyi bilmek” değildir. Bu hususun altı önemle çizilmelidir ki, bir kişiye gerçekten bir…

Miras Kime Kalır?

miras-kime-kalir

Miras Kime Kalır? Miras Kimlere Aittir, Paylaşım Oranları Ne Kadardır? Miras Hukukunun Kaynakları Nelerdir? Miras Kime Kalır? | Miras hukuku, kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 35. maddesinin son cümlesinden, ve bununla ilgili çeşitli kanuni düzenlemelerden alır. Yani, Türk hukukunda miras hakları, kanuni bir korumaya tabidir. Bu anlamda, kişilerini miras haklarının mutlak bir kanuni koruma ile güvence altında olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, herkesin “malvarlığı edinim hakkı”  bulunmaktadır. Edinilmiş olan malvarlığı değerleri, usulüne uygun şekilde “miras”adıyla altsoylara ya da iradi olarak başka kişilerin “mirasçı” kılınması ile öteki kişilere nakledilebilir. Miras Hukukundaki Mirasçı Türleri Nelerdir? Miras Kime Kalır? | Bu soruyu yanıtlamamız…

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir?

vekaletnamede-ahzu-kabza-yetkisi-ne-demektir

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? | Bilindiği gibi, “hukuk dili” adını verdiğimiz teorik dil, birçok kişinin hukuk ile olan ilişkisini zayıflatan bir unsurdur. Çünkü “hukuk dili” adını verdiğimiz bu dilin içerisinde, yer yer Türkçe’ye çok yabancı kelimeler kullanılmakta, hatta sosyal ve günlük hayatta hiçbir şekilde rastlamanın mümkün olmadığı pek çok terimle karşılaşılmaktadır. Sözünü ettiğimiz durum, hukukun bazen toplum dışı kalmasına yol açmaktadır. Hukuk dilinin anlaşılırlığını zorlaştıran ifadelerden biri de, “ahzu kabza” ifadesidir. Bu ifadenin ne anlama geldiğini saptamak için parça parça gitmek gerekir. “Ahz” kelimesi tutma, onaylama;“kabz” kelimesi ise tahsil etme anlamına gelir. “Ahzu Kabza” ifadesi ise, TAHSİL ETME anlamına gelmektedir. Ahz-u…

​​​​​​​Kimler Konkordato İlan ve Talep Edebilir?

kimler-konkordato-ilan-ve-talep-edebilir/(yeni sekmede açılır)

Kimler Konkordato İlan Ve Talep Edebilir? ​​​​​​​Kimler Konkordato İlan Ve Talep Edebilir? | Bazı dönemler basına konkordato ilanları yansıyor. Bu ilanlar, tek taraflı yapılmaz. Dolayısıyla firma, “Ben konkordato ilan ediyorum” diyemez. Ancak başvuru yapabilir. Konkordato ilanına mahkeme karar verebilir. Kimlerin Konkordato İlan Etme Hakkı Var? Ticaret mahkemesine başvuruda bulunan kurum hakkında süreç başlatılabilir. Alacaklı ile kurumun anlaşması sağlanır. Eğer konkordato ilanı için hazırlanan prosedür kabul edilirse, konkordato ilan edilebilir. Alacaklı Konkordato Başlatabilir Mi? Borçlu olan kurum konkordato başvurusunda bulunabilir. Aynı zamanda, alacaklı kişi de gerekçeli bir kararla alacaklı olduğu kurumun konkordato işlemlerini başlatabilir. Alacaklı kişinin konkordato başvurusu yapması halinde avans…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri