Hukuk Haberleri | Ankara Avukat - Part 39

Haber

Yaya Geçidi Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma

yaya-gecidi-bilincli-taksirle-olume-neden-olma

Yaya Geçidi Taksirle Ölüme Neden Olma ÖZET: Sanık E. K.’nun sevk ve idaresindeki …… plakalı araç ile aydınlatması bulunan, üç şeritli ve genişliği 10,5 m., bölünmüş yol olan Atatürk Bulvarını takiben Liman yönünden İl Sağlık Müdürlüğü kavşağı yönüne doğru seyir halinde iken, Sanığın olay yerine geldiğinde yaya geçidi bilgi trafik işaret levhalarına dikkat etmeyerek yaya geçidinden geçtiği sırada olay yerinin yolun diğer kısımlarından farklı olduğunu gözetmeden ve hızını yavaşlatmadan karşıya geçmekte maktul N. A.’a aracı ile çarptığı, Olayda asli kusurlu olduğu, yaya geçidini ve maktulü fark etmediği, bu hali ile sanığın suçun kanuni tanımındaki neticenin gerçekleşebileceğini öngöremediği, Sanığın neticenin gerçekleşebileceğini…

Azilname – Avukatlık Sözleşmesi Ücret Alacağı

azilname-avukatlik-sozlesmesi-ucret-alacagi

Azilname – Avukatlık Sözleşmesi Ücret Alacağı Davacı, vekalet ücreti alacağının tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davacı, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, fesih tarihi itibariyle gerek sonlandırdığı gerekse fesih nedeniyle sonlandıramadığı tüm dava ve icra takip dosyalarından doğmuş ve doğacak karşı vekalet ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı ise sözleşmenin haklı nedenlerle feshedildiğini, sözleşmenin 5. maddesine göre, tarafların herhangi bir neden belirtmeden diledikleri tarihte sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olduğunu savunmuştur. Mahkemece, bilirkişiden rapor alınmış ve bu rapor hükme esas alınmak suretiyle, neticede fesih haksız kabul edilerek, ” taraflar arasındaki sözleşme gereğince 16.09.2011 azil…

Şirket Kar ve Çıkma Payı Alacak Davası

sirket-kar-ve-cikma-payi-alacak-davasi

Şirket Kar ve Çıkma Payı Alacak Davası Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketin eski ortağı olduğunu, mahkeme kararı ile ortaklıktan çıkmasına izin verildiğini, ortaklıktan çıkmaya izin verilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra, davalı şirket tarafından müvekkilinin ortaklık hissesine düşen çıkma payının da hesaplanarak taraflarına bildirildiğini, Bu hesaplamaya taraflarınca itiraz edildiğini, şirketin müşteri portföyü, potansiyeli, marka değeri ve benzeri faktörler ile dağıtılmayan kar paylarının dikkate alınmadığını, Sonuç olarak bulunan bedelin müvekkilinin ortaklık çıkma payı olarak alması miktarın çok altında kaldığını ileri sürerek müvekkilinin ortaklık tasfiye payı ve geçmiş yıllar kar payı alacağından kaynaklanan alacak tutarının tespiti ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla…

Pert Kayıtlı Aracın Satışı – Sözleşmenin İptali Ve Alacak Davası

pert-kayitli-aracin-satisi-sozlesmenin-iptali-ve-alacak-davasi

Pert Kayıtlı Aracın Satışı – Sözleşmenin İptali Ve Alacak Davası TALEP : Davacı, dava konusu ikinci el aracı akrabası olan ve satışa aracılık eden davalı …’ın diğer davalı … ile iletişime geçip üzerine devraldığını üç gün sonra ise …. tarafından noterde düzenlenen resmi akit ile üzerine devir ve teslim edildiğini ancak daha sonra aracın …. olduğunu öğrendiğini ileri sürerek, sözleşmenin iptali ile araç için ödediği 35.500,00 TL’nin davalılardan tahsiline olmadığı takdirde ayıp nedeni ile satış bedelinde belirlenecek oranda indirimin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir. ÖZET: Aracın davacıya satılmadan önce pert olduğu hususu sabittir. Davacının aracın pert olduğunu bildiği hususu yazılı…

Hukuk Davalarında Uzlaşma Varsa Dava Açılamaz

hukuk-davalarinda-uzlasma-varsa-dava-acilamaz

Hukuk Davalarında Uzlaşma Varsa Dava Açılamaz Sanığın, idaresindeki otomobil ile meskun mahaldeki tek yönlü, bölünmüş yolda, 2,1 promil alkollü halde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yoldan çıkıp yol kenarındaki araca çarparak durabildiği olayda, Aynı araçta bulunan ve sanıktan şikayetçi olmayan mağdur M. Ü.’ün olaydan sonra düzenlenen kesin rapora göre hayati tehlike geçirecek ve 4. derece kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı,  sanığın üzerine atılı suçun bilinçli taksir ile işlenmesi halinde TCK’nın 89/5. maddesi uyarınca şikayete tabi olmadığı nazara alınıp, hukuki durumunun iddianamedeki anlatım da dikkate alınarak bilinçli taksirle yaralama suçuna göre belirlenmesi gerektiği, Bilinçli taksir nedeniyle şikayete tabi olmayan taksirle…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri