Hukuk Haberleri | Ankara Avukat - Part 61

Haber

Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat

Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat Davalılar ise, dava konusu yazıda kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığını, eleştirel nitelikte haber yapıldığını ileri sürerek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Mahkemece, dava konusu yazıda öz ile biçim arasında denge kurulmadığı, kullanılan başlıklar ile davacının eleştirilmesinden ziyade kullanılan üslupla küçük düşürüldüğü, kullanılan başlıklar ile basın özgürlüğü ve kişilik hakları arasındaki çatışan yararlar dengesinin davacı aleyhine bozulduğu, kullanılan ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat – Karar ÖZET: Dava konusu haber başlığının okuyucunun ilgisini çekmek amacıyla…

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı BOŞANMA DAVASI – MANEVİ TAZMİNATA MAHKEMENİN KARAR VERMESİ İÇİN BOŞANMAYA SEBEP OLAYLARDA, TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUP OLMADIĞININ ZORUNLU OLMASI – BOŞANMA DAVASINDA Kİ EŞİN KUSURLU DAVRANIŞLARI DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TÜRÜNDEN OLMADIĞI GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİNİ. Taraflar arasındaki davanın uygulanan muhakemesi sonunda yerel mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karar davalı erkek doğrulusunda kabahat belirlemesi, nafakalar, parasal ve manen tazminat ile bayanın ziynet alacağı davasına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı kanıtlarla kanuna makul sebeplere ve bilhassa kanıtların takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin alttaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2- Boşanma nedeniyle manen tazminata hükmedilebilmesi içerisinde, boşanmaya neden olan vakıaların, tazminat talep eden tarafın kişilik haklarına tecavüz niteliğinde bulunması mecburidir. Yapılan yargılama, toplanan delillerden gerçekleşen ve mahkemece…

Yargıtay : Çocuğun Velayet Fikri Sorulmalı

Yargıtay : Çocuğun Velayet Fikri Sorulmalı Açılan bir velayet değiştirilme davasında hâkimin, idrak çağındaki çocuğun fikrini almadığı gerekçesiyle karar iptal edildi. Çift 2016 yılında boşandı ve hâkim çocuğun velayetini babasına verdi. Daha sonra annenin açmış olduğu Velayet Değiştirme Davası ile iki çocuğun velayeti annesine verildi ve her bir çocuk için 250 TL nafaka ödenmesine karar verildi. “Annemle yaşamak istemiyorum” Bir süre babasını ziyarete giden 2004 doğumlu E. Annesiyle yaşamak istemediğini söyledi. Ardından ondan bir yaş küçük kardeşi de annesi tarafından babasının yanına gönderildi. Baba, o sıra evli olduğunu ve maddi gücünün de çocuklara bakabilecek kadar yerinde olduğunu ve çocuklar için…

Araç Değer Kaybı Nedir ve Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Nedir ve Nasıl Alınır? Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilmiş olsa dahi aracınızda değer kaybı oluşmaktadır. Araç Değer Kaybına Uğradığında Ne Yapılmalıdır? Aracınız değer kaybına uğradığında, öncelikle kazaya karışan ve aracınızda değer kaybına yol açan aracın sigortalısı olduğu sigorta kuruluşuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru lehinize sonuçlanmadığı ya da sigorta kuruluşundan çıkan sonuç sizi tatmin etmediği takdirde taktirde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmalısınız. Sigorta Tahkim Komisyonuna Kimler Başvurabilir? Uyuşmazlık yaşadığı sigorta kuruluşu Sigorta…

Aldatma Halinde Boşanma

aldatma-sebebi-ile-bosanma

Aldatma Halinde Boşanma Davası Nasıl Açılır? Bu konudaki mevcut madde “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” şeklindedir. Zina, bir eşin diğerini aldatmasıdır. Bu durumda kanun aldatılan eşe boşanma davası açma hakkı tanımıştır. Ancak kanun buna bir süre sınırı ve affetmiş olmama şartı getirmiştir. Aldatma halinde boşanma davalarında, davalı tarafın aldatmayı ispat etmesi yükümlülüğü bulunur. Hazırlanan dilekçe de bu konuda da detaylı bir açıklama yer almalıdır. Aldatmanın herhangi bir kanıtının bulunup bulunmadığı ve varsa bu kanıtların neler olduğu dilekçe içerisinde ayrıntılı şekilde dile getirilmelidir. Aldatma Halinde Boşanma Dilekçesi Tüm dava türlerinde olduğu gibi aldatmaya dayalı boşanma davlarında da başvuru…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri