Atla

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

YARDIM NAFASI NEDİR?

Yardım nafakası birbirine bakma mecburiyeti olan birinci derece akrabalar içersinde çıkarılmış bir kavramdır. 

Maddeye göre; “Herkes, destek etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Bu madde bundan dolayı verilen nafakaya “Yardım Nafakası” denmektedir. 

Kardeşlerin nafaka borcunun doğması içersinde kardeşin refah içindehayata mecburiyeti yer almaktadır. Yani destek nafakası talep edilebilmesi içersinde ilk olarak talep edenbireyin fakir olması lazım olur. 

Yoksulluk halinin kabulü içinse nafaka talep edenin çalışma kuvvetikayıbı, eğitim görmesi, hastalık, iş bulamama vb. nedenlerle çalışmaması sebebi ile yoksulluğa düşmüş olması ve nafaka talep edenin menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve alacaklarının bulunmaması gereklidir.

özel üniversitede okuyan çocuğa nafaka

Yoksulluk halinin kabulü içinse nafaka talep edenin çalışma kuvvetikayıbı, eğitim görmesi, hastalık, iş bulamama vb. nedenlerle çalışmaması sebebi ile yoksulluğa düşmüş olması ve nafaka talep edenin menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve alacaklarının bulunmaması gereklidir.

18 yaşını dolduran çocuğa nafaka

KARARIN ÖZETİ

Yoksulluk halinin kabulü içinse nafaka talep edenin çalışma kuvvetikayıbı, eğitim görmesi, hastalık, iş bulamama vb. nedenlerle çalışmaması sebebi ile yoksulluğa düşmüş olması ve nafaka talep edenin menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve alacaklarının bulunmaması gereklidir.