Atla

Eşe Güzel Değilsin Denmemesi Faydanıza

Eşe Güzel Değilsin Denmemesi Faydanıza

Eşe Güzel Değilsin Denmemesi Faydanıza

EŞE GÜZEL DEĞİLSİN DEMEK HEM BOŞANMA HEMDE MANEVİ TAZMİNAT NEDENİDİR

Yargıtay Şiddetli geçimsizlik ve yaşam sürdüren çifti boşanmaya hüküm verdi. 

 ....Aile Mahkemesi, erkeğin açtığı boşanma davasında, eşin yaşadığı olaylardan dolayı yaşadığı üzüntü nedeniyle manevi tazminat ve diğer taleplerini reddetti. 

Boşanma davası ÇİRKİN KELİMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMELİ

Bunun üzerine verilen karar da boşanmaya sebep kusurun belirlenmesi, iştirak nafakası, maddi tazminat ile bakım nafakası ve manevi tazminatın reddi açısından verilen hükmü temyiz etti. 

Dava dosyasını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk dairesi, emsal olacak farklı içtihata karar verdi.  Örnek Kararda 
 eşe 'çirkin' denmesinin kişilik haklarına zedelenmesi manasına geldiği ifade edildi.

"ÇİRKİN KELİMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMELİ"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin hükmünde şu ifadelere yer verildi: " Yerel Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda davalı eşin, kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle tazminat talebinin reddine hüküm verilmiş.

 

aldatmalı boşanmalarda tazminat ve ispat

Ancak; erkeğin eşe sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin yer aldığı, 'çirkin karı' gibi sözler söylediği, onun güzel ve varlıklı olmadığına,diğerleri gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ait sözler söylediği anlaşılmaktadır. 

Yine, "eş ve çocuk her vakit bulunur, anne baba bulunmaz" dediği ve erkeğin tamamiyle kusurlu olduğu belirlenmiş ve eş lehine net karar oluşmuştur.  Boşanmaya sebebiyet veren vakalarda erkeğin eylemleri eşin kişilik haklarına zedelenmesi teşkil edecek mahiyette olup, eş lehine Türk medeni Kanununun 174/2.  maddesinin tazminat şartları oluştuğu belirlenmiştir.

Yukarda anlatılan konular ışığında mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik hali, kabahat durumu, hakkaniyet kaideleri öneme alınarak, davalı eş yararına makul miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 

Mahkeme kararının manen tazminat talebinin reddi istikametindeki kararı oy birliği ile bozulmuştur." denildi.

Mahkeme kararının manen tazminat talebinin reddi istikametindeki kararı oy birliği ile bozulmuştur." denildi.  

Bu karar boşanma sebepleri, boşanmada kusur, kusur nedeniyle tazminat, kişilik haklarına saldırı, manevi tazminat şartlarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Konu ile bağlantılı diğer boşanma avukatı ve kararlar için ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.