YARGITAY: İşçinin Eski Tutanaklar İle İşine Son Verilemez

YARGITAY: İşçinin Eski Tutanaklar İle İşine Son Verilemez

YARGITAY: İşçinin Eski Tutanaklar İle İşine Son Verilemez

HABERİN ÖZETİ: Davacı … - … tarihleri arasında çalışmıştır. Her ne kadar işverence davacı hakkında verim alınamadığına ilişkin tutanaklar tutulmuş ise de bu tutanakların çok eski tarihli olduğu dolayısıyla bu tutanakların fesih sebebi yapılamayacağı açıktır işverence davacının iş gücüne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akdi feshedilmiştir. Belirtilen fesih sebebi açık ve kesin değildir. Davacının savunması dahi alınmamıştır. İşveren fesih sebebini değiştiremez. İşverence yapılan fesih haklı veya geçerli sebebe dayanmamaktadır. Yerel mahkemece davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun değildir. Yerel mahkemece delillerin hatalı değerlendirilmesi ve davanın reddine karar verilmesi yerinde değildir. Bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılması gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Davacının istinaf isteminin kabulü ile; İ. İş Mahkemesinin kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Yerel mahkemece; "Davacının bel fıtığı rahatsızlığından kaynaklanan sağlık nedenine dayalı olarak çok sayıda rapor kullandığı devamsızlık yaptığı, işe geç geldiği, verilen görevleri zamanında yapmadığı, işlerin aksamasına neden olduğu, çalıştığı yerlerin birkaç kez değiştirildiği. 2013 yılından itibaren kendisinden verim alınamadığı son zamanlarda artan rahatsızlığı sebebiyle çalışabileceği başka iş bulunmadığı, davacının yetersizliği nedeniyle son çare olarak feshe başvurulduğu haklı fesih nedeni mevcutken işverence kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek geçerli nedenle fesih yoluna gidildiği, feshin geçerli olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı 01/01/2011 - 31/01/2016 tarihleri arasında çalışmıştır. Her ne kadar işverence davacı hakkında verim alınamadığına ilişkin tutanaklar tutulmuş ise de bu tutanakların çok eski tarihli olduğu dolayısıyla bu tutanakların fesih sebebi yapılamayacağı açıktır. İşverence davacının iş gücüne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akdi feshedilmiştir. Belirtilen fesih sebebi açık ve kesin değildir. Davacının savunması dahi alınmamıştır. İşveren fesih sebebini değiştiremez. İşverence yapılan fesih haklı veya geçerli sebebe dayanmamaktadır. Yerel mahkemece davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun değildir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara