Haciz İhbarnamesinin İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Haciz İhbarnamesinin İptali

Haciz İhbarnamesinin İptali

Haciz İhbarnamesinin İptali

Haciz İhbarnamesinin İptali | İcra memuru sadece kendi yetki çevresi içinde değil,kendi yetki çevresi dışındaki üçüncü kişilere de haciz ihbarnamesi gönderebilir.Bu yolla üçüncü kişilerdeki borçlunun mal veya alacaklılarının haczi istinabe yoluna gidilmeden yapılabildiğinden daha pratik ve daha ucuzdur.

Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinde,ihbarnamede gösterilen borca haciz konulduğu ve üçüncü kişinin bu borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceği,takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmayacağı,eğer istenen taşınır bir mal ise,üçüncü kişinin bu taşınır malı icra dairesine vermesi,aksi takdirde bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı bildirilir.

Haciz İhbarnamesinin İptali Kaç Gün İçinde Yapılır

Üçüncü kişi takip borçlusuna haciz ihbarnamesinde belirtilen borcu olmadığını veya en azından o miktarda borcu bulunmadığını,istenen taşınır malın yedinde olmadığını yahut haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödendiğini veya malın tüketilmiş veya telef olduğunu ya da bu malın kendisine rehnedilmiş olduğu yolundaki itirazını,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ileri sürebilir.

Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların haczinde,gönderilen ihbarname ve bildirilere,gerçek veya tüzel kişiler,meslek sırrı veya banka sırrı gibi sebeplerle cevap vermekten kaçınamazlar…Bunu yerine getirmezlerse veya gerçeğe aykırı beyanda bulunurlarsa cezalandırılırlar.

Haciz İhbarnamesinin İtiraz Süreleri Geçmesi Halinde Ne Yapılır

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor