Hakaret Manevi Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Hakaret Manevi Tazminat Davası

Hakaret Manevi Tazminat Davası

Hakaret Manevi Tazminat Davası

Hakaret Manevi Tazminat Davası öncesi hakaret eylemi hakkında tanımlamada bulunmak gerekiyor. Hakaret bir kişiye yapılan sözle, hareketle veya bir işaretle, incitmesi, kişiliğine saldırıda bulunması anlamı taşımaktadır.

Hakaret davranışı, yazılı, sözlü ve görsel şeklinde yapılmaktadır. Günümüzde, iletişim araçlarının ve teknolojini gelişmesi sebebiyle, insan ilişkilerinde büyük yer edinen sosyal mecra dediğimiz, Facebook, Twitter üzerinde de yoğun olarak yaşanmaktadır.

Hakaret Nedeniyle Suç Duyurusu

Hakaret nedeniyle suç duyurusu polis merkezlerine yada savcılıklara dilekçe ile başvuru yapılarak bulunulur. Sunduğunuz deliller, tanık beyanları hakaret suçunu ispat etmenizde faydalı olacaktır. Savcılık yaptığı araştırmada suç unsuru görmesi durumunda dava açılması üzere iddianame düzenler. Ceza yargılaması sonrası şikayet edilen ceza alabilir yada beraat eder.

Hakaret nedeniyle ceza kanunda belirtilen ceza miktarı 3 aydan iki yıla kadar hapis yada paraya çevrilmiş ceza karşılığı bulunmaktadır.

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası ceza davası öncesi veya sonrası açıla bilinir. Tazminat davası açılması için dava dilekçesi hazırlanılarak olayın geçtiği yerde ki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılır.

Hakaret manevi tazminat davası dilekçesi yazılırken olay giriş, gelişme, talep ve sonuç olarak bitirilmelidir. Olaylar uzatılmadan, kısa öz ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Çok uzun anlatılan konular bazen sıkıcı olabilir. Ceza davası sonuçlanmış ise, karar örneği de dilekçenin ekinde sunulmalıdır.

Hakaret Davasında Ne Kadar Tazminat Alınır?

Hakaret davasında tazminat konusu genelde manevi tazminat olarak karar verilmektedir. Hakaret kişinin kişiliğine ve saygınlığına yönelik olması sebebiyle manevi duygunun zedelenmesi ön plandadır. Bu olaydan dolayı psikolojik sorun yaşanması, yada işinin azalmasına yönelik yapılmış olay varsa maddi tazminat şartları da oluşabilmektedir.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarının bir ölçüsü ve değerlendirmesi yoktur. Mahkemece tazminat miktarı belirlenirken, kişilerin sosyal statüleri, geliri ve hakaretin ağırlığı belirleyici olmaktadır.

Kamu Görevlisine Hakaret Manevi Tazminat 

Kamu görevlisine karşı işlenen suçlarda verilen ceza artırılarak hüküm kurulur. Tazminat miktarı da bu oranda artırılır.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat zamanaşımı olayın işendiği yada ceza zamanaşımı sebebiyle kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde açılması gerekmektedir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor