Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir. Hakaret davasında Tazminat, gerek kasten, gerekse ihmal ve savsama, ya da tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur.

Bu zarar karşılığında ödenen miktara tazminat adı verilir. Ahlaka aykırı bir fiil ile diğer bir kimsenin zarara uğramasına bilerek nedeniyet veren şahıs, o zararı tazmine mecburdur. Kasten ya da ihmal ya da tedbirsizlikle bir kişinin malına ya da canına ya da kişiliğine zarar verilmesine Haksız Eylem adı verilir.

Manevi zararın para ile tazmin ve telafisi, hiç bir zaman haksız kazanca ve sebepsiz zenginleşmeye kaynak teşkil etmemelidir.

Onun içindir ki, hakim gerekli gördüğü takdirde manevi zararın telafisi için paradan başka bir tazmin şekline karar verebileceği gibi, ona ilaveten paraya da hükmedebilir Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Hakaret Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat – Yargıtay Kararı

Hakaret nedeniyle Tazminat davası açılmak isteniyorsa bu konuda dava dilekçesi hazırlanır.

Dava dilekçesinin en önemli bölümü şüphesiz, dava konusu, davanın ispat edilmesini sağlayacak deilil ve tanıklar, hukuki dayanak ve dilekçenin sonunda talebinizin  ne olduğunu Açık bir biçimde hazırlanır ve tazminat davası açılır.

Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. Diğer makalelerimizi Ankara avukat ana sayfamızda okuyabilirsiniz.

0 Yorum

Yorum Bırak