Haksız Tutuklama Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Haksız Tutuklama Tazminatı

Haksız Tutuklama Tazminatı

Haksız Tutuklama Tazminatı

Haksız Tutuklama Tazminatı

A. Haksız Tutuklama Tazminatı, B. Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat, C. Haksız Tutuklama Tazminatı Hesaplama, D. Haksız Tutuklama Tazminat Davası Dilekçe Örneği ve Zamanaşım Süresi

YARGITAY: HAKSIZ TUTUKLAMA VE TAZMİNAT

  • T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/27628 Karar: 2014/8009 Karar Tarihi: 01.04.2014
  • TAZMİNAT DAVASI – TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI – KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI
  • ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK’nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: UZUN SÜRE TUTUKLU KALMA TAZMİNATI

  • T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/8445 Karar: 2013/15368 Karar Tarihi: 05.06.2013
  • TAZMİNAT DAVASI – UZUN SÜRE TUTUKLU KALMA – ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞ OLMASI – HESAPLAMADA HAFTA SONU DİNİ VE MİLLİ BAYRAM TATİLLERİ NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASININ İSABETSİZ OLUŞU
  • ÖZET: Somut olayda, davacının anılan suçtan koşullu salıverilme tarihinin 02.04.2009 olduğu ve bu tarihte tahliye edildiği, 16.02.2010 tarihi arasında toplam 320 gün fazladan tutuklu kalınan sürenin tazminat istemine konu kabul edilmesi gerektiği, hükmün gerekçesinin de bu yönde olduğu anlaşılmasına rağmen, toplam tutukluluk süresi üzerinden maddi tazminata ilişkin bilirkişi raporunun hükme esas alınması, manevi tazminat tayininde ise hangi sürenin hükme esas alındığının açıklanmaması ayrıca asgari ücret üzerinden maddi tazminata hükmedilmiş olması karşısında, hesaplamada hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılması isabetsizdir.

0 Yorum

Yorum Bırak