Atla

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı


Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı Hakkında, İş dünyasında pek çok sorun yaşanabilmektedir. Fakat tüm dünya tarafından sıklıkla tartışılan konu, iş yaşamında kadınların yaşadığı zorluklar olmaktadır. Bu sorunların çözümüyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmaları içinde uluslar arası sözleşmeler ile birlikte iç hukukta yapılan düzenlemeler yer almaktadır. Çözüm çalışmalarında pozitif ayrımcılık uygulanması başvurulan bir durumdur. Bu sayede pek çok soruna kalıcı ve etkin çözümler sağlanılmasına çalışılmaktadır. İş hayatında kadınların karşısına çıkan sorunlardan biri de, hamilelik ve doğum nedeni ile işten çıkartılmaktır.

Burada kadın işçilerin hakları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Kadın işçiler, işten hamilelik ve doğum nedeniyle çıkarıldıklarında maalesef fesih açıklaması bu şekilde olmaz. Fesih bildiriminde yapılan açıklamalarda kişinin performansı, işletme kaynaklı nedenler gibi açıklamalar yer alır.

Kadın işçinin İş Sözleşmesinin Haksız Fesihi

Hamilelik ve doğum sebebi ile işçinin işine son verilmesi asla fesih sebebi olmamaktadır. Hamilelik ve doğum nedeniyle fesih yapılmışsa, yapılan bu fesih geçersiz nedenle yapılan fesih sonuçlarını ortaya koyar.

Kişi sadece hamilelik ve doğum nedeni ile işten çıkarılıyorsa, bu durum 4857 sayılı İş Kanunu 5. maddede yer alan eşitlik ilkesi ile tezatlık oluşturur. Bu maddeye göre, hamilelik ve doğum sebebiyle işçinin işten çıkarılması, eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır.

Kanun metni, gerekli açıklamayı en net haliyle belirtmektedir. Bu metne göre, işveren cinsiyet veya gebelik sebebini kullanarak farklı işlem uygulayamaz. Ancak biyolojik nedenler veya yapılan işin niteliğinin hamileliğe uygun olmaması gibi durumlar istisnadır.

Bu sebepler, kişiyi zorunlu kılan nedenlerdir. Bunlar dışında işveren, sözleşmede, şartları belirlemede, şartların uygulanma aşamasında ve şartların sona ermesinde cinsiyeti ve gebeliği neden gösteremez. 

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminat Nedeniyle Dava

Bu konu ile alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde verilmiş bir karardan örnek yapalım. Burada davacı işçiye işveren tarafından, doğum izni kullanılacağı için, işçinin kabul edemeyeceği bir alt görev teklif edilmiştir. İşçi de bu görevi kabul etmediğinden dolayı, davalı şirket iş sözleşmesini iptal etmiştir. İşçi bu olay üzerine dava açmıştır.

Sağlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi Kıdem Tazminat hakkı

Ayrımcılık tazminatı yönünden ve yoksun kalınan haklar kapsamında dava süreci ilerlemiştir. Bu nedenle işçi kadınların sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın sona erdiriliyorsa, dava açılmalıdır.

Kadın işçiler eğer İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesinden faydalanıyorsa, kendilerine iptal bildirimi tebliği yapıldığı andan itibaren bir ay içinde dava açabilirler. Burada, işe iade davası açılmaktadır.

Eğer kadın işçi, iş güvencesiyle alakalı hükümlerden faydalanmıyorsa, bu sebeple yapılan fesihlerde, bildirim zamanının üç katı miktarında kötüniyet tazminatı isteyebilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava; işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Davacı, davalı işyerinde muhasebe yardımcısı olarak …tarihleri arasında çalışmış, iş akdi ….tarihinde fesih nedeni bildirilmeksizin ve önelli olarak feshedilmiş, önel süresi içerisinde …tarihinde ise bulunduğu departmanda çalışma arkadaşlarının motivasyonunu bozucu davranışları ve sorumluluğundaki işleri devretmekteki isteksizliği sebebiyle önel süresi beklenmeksizin feshedilmiş,

davacı tarafından ihtirazi kayıtla tebellüğ edilmiş, işverence …kod ile çıkış bildirilmiştir. Her ne kadar davalının iş akdinin feshine ilişkin ispatlanmış bir fesih sebebi mevcut değilse de dosyadaki tüm delillerin değerlendirilmesinde davacının da hamilelik nedeniyle iş akdinin feshedildiğini.

Somut delillerle ispat edemediği anlaşılmakla kısa süreli çalışması bulunan davalının yönetim hakkı kapsamında iş akdinin feshi mümkün olduğundan taleplerinin reddine dair mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak