Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile - Boşanma Hukuku  > Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİNDE ASIL OLAN; ÇOCUĞUN FİKRİ, BEDENİ, AHLAKİ SAĞLIK VE EĞİTSEL YÖNDEN GELİŞİMİNİN SAĞLANMASIDIR. VELAYET KENDİSİNE BIRAKILMAYAN EBEVEYNLE ÇOCUK ARASINDAKİ KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİNDE ASIL OLAN, ÇOCUĞUN FİKRİ, AHLAKİ, BEDENİ, SAĞLIK VE EİTSEL YÖNDEN KİŞİSEL GELİŞİMİNİN SAĞLANMASINDAKİ ÜSTÜN YARARI.

ANALIK VE ABBALIK DUYGULARININ TATMİNİNİN DE GÖZ ÖNÜNDE ALINMASI GEREKİR

Kişisel ilişki kurulması hususunda gerekirse sosyal inceleme raporu alınabilir. Yine bu hususta çocuğun menfaati açısından önemli olduğu için tanıklardan bu hususta bir takım bilgiler alınabilir.

Velayetle birlikte kişisel ilişki kurulması unutulmamalıdır.

Kişisel ilişki kurulurken küçük çocukların birbirlerini görmelerine mani olmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.Okul çağındaki bir çocuk için sömestr tatili açısından da kişisel ilişki düzenlenmelidir.

Bu davalarda çocuğun kişisel yararı, fikri ve bedeni gelişimi önceliklidir.

Hükmün infazında duraksamaya neden olmamak için hükümde kişisel ilişki düzenlenmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri yanında saatlerinin de gösterilmesi gerekir. Küçük çocuklarda annelik duygularının tatmini ve çocuğun kişisel gelişimi için ayın belli hafta sonlarında yatılı da kalacak şekilde ilişki tesisi gerekir.

Kişisel ilişki, anlaşmalı boşanmada hakim tarafından re’sen düzenlendiğinden hakimin müdahalesine açık bir alandır. Kişisel ilişki analık, babalık duygularını tatmin edecek nitelikte kurulmalıdır.

0 Yorum

Yorum Bırak