Hısımların Çocukla İlişki Kurması Davası

A. HISIMLARIN ÇOCUKLA İLİŞKİ TESİSİ, B. VELAYETİ ANNEYE VERİLE ÇOCUĞUN BABASININ ÖLMESİ DURUMUNDA KİŞİSEL İLİŞKİ, C. BABAANNE VE DEDENİN KİŞİSEL İLİŞKİ TALEBİ

HISIMLARIN ÇOCUKLA İLİŞKİ KURMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

YARGITAY KARARI: 2.Hukuk Dairesi Esas:  2005/12054 Karar: 2005/14804 Karar Tarihi: 25.10.2005

  • ÖZET : Davacılar, çocuğun babaannesi ve dedesidir. Kişisel ilişki tesis edildiğinde çocuğun huzurunun tehlikeye gireceğine ve davacıların bu haklarını amacına aykırı olarak kullanacaklarına dair dosyada delil yoktur. Davacıların torunlarını görmek ve onunla uygun kişisel ilişki kurmak, torun sevgisini tatmak ve çocuğa da bu sevgiyi vermek haklarıdır.
  • ….Karar: Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde, çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere ve özellikle hısımlarına da tanınabilir ( TMK. md. 325/1 ). Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle, sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur ( TMK. md. 182/2 )
  • …..Davacılar, çocuğun babaannesi ve dedesidir. Kişisel ilişki tesis edildiğinde çocuğun huzurunun tehlikeye gireceğine ve davacıların bu haklarını amacına aykırı olarak kullanacaklarına dair dosyada delil yoktur. Davacıların torunlarını görmek ve onunla uygun kişisel ilişki kurmak, torun S. sini tatmak ve çocuğa da bu S. yi vermek haklarıdır. Uygun kişisel ilişki tesisi gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.