Hukuk Danışmalık Bürosu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Hukuk Danışmalık Bürosu

Hukuk Danışmalık Bürosu

Hukuk Danışmalık Bürosu

Avukatla Çalışmanın Önemi ve Yararları

Bilindiği gibi, avukatlık kurumu günümüzde son derece sıkça başvurulan, güncelliğini her geçen gün artıran bir kurumdur. Avukatlık, hukuk camiasının en dolgun ve en seçkin mesleklerinden biri olarak göze çarpmaktadır.

Zira bir avukatın başarabileceği, bir avukatın eşliği ve önderliği ile edinilecek pek çok kazanım vardır. Bu kazanımlar, pek çok defasında alanında uzman, işine aşina, güler yüzlü ve “iş bitirici” avukatlar marifetiyle edinilmektedir.

Bu yazıda, son yılların en gözde mesleklerinden biri olan avukatlığın günümüzdeki konumu, geleceği, önemi ve bir avukatla birlikte çalışmanın müvekkillere ne gibi avantajlar sağlayacağı üzerinde duracağız.

Hukuk, adalet, hakkaniyet gibi kavramlarla son derece içli dışlı olan, adeta bir “vazgeçilmez” durumda avukatlık kurumu, özet ve öz bir nitelik taşıyan bu yazı ile masaya yatırılacaktır.

Avukat Kimdir?

Avukat, her şeyden önce bir hukuk insanıdır. Hukuk ise, Arapça bir kökenden dilimize yerleşmiş bir kelimedir; Türkçe ’deki tam karşılığı haklardır. Yani avukat, hakkın savunucusudur.

Bu açıdan, bir avukatın her şeyden önce bir “hukukçu” olduğu ve bu niteliğinin de bir “adalet insanı” olması gereğini beraberinde getirdiğinin önemle altını çizmemiz gerekir.

Avukat, hukuksal anlamda sorun yaşayan ya da bu konuda danışmanlık hizmeti almak isteyen herkesin yardımcısı, davasının ve her tür hukuki sürecinin yakından takipçisi olan kişidir. Çünkü “hukuk” adını verdiğimiz öğreti, son derece teknik ve karmaşık bir bütündür.

Bu bütün, elbette toplumun her bir ferdi tarafından aynı seviyede bilinemez; aynı seviyede takip olunamaz. Bu nedenle, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin yakından takipçisi olabilecek bir “hukuk uzmanı” gerekir ki, bu kişiye de “avukat” denir.

Bir Avukatla Birlikte Çalışmak Nasıl Yararlar Doğurabilir?

Öncelikle belirtelim ki, ülkemizde de oldukça saygın bir konumda olan avukatlık mesleği, niteliği itibariyle bir “uzmanlık ”tır. Bu nedenle, hukuksal açıdan sorun yaşayan ya da hukuki konularda danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin öncelikle başvurdukları kişiler, avukatlar olmaktadır.

İş yaşamında, herhangi bir hukuki normun çiğnenmemesi ve her şeyin usulüne göre oluşturulması, sürdürülmesi için, bu gibi işlerin “kuralına uygun olarak” yürütülüp yürütülmediğinin uzman bir göz tarafından irdelenmesi gerekmektedir.

Bu da ancak bir avukat marifetiyle yapılabilecek olan bir iştir. Bu nedenle, kişilerin bir hukuki danışmana ihtiyaçları olmalarından hareketle, sıklıkla bir avukatlık bürosuna başvurduğunu görüyoruz.

Ayrıca, unutulmamalıdır ki, avukatlar aynı sorunlar hakkında pek çok kişiyle birlikte çalışmaktadır.

Yani, bir müvekkilin avukata getireceği sorunu, bir avukat daha önce pek çok defa benzer şekillerle çözümlemiştir. Bu alanda deneyim edinmiştir. Bu nedenle, aynı sorunların çözümü konusunda son derece maharetli olduğu, yani bireylerin işlerinin “bir bilene emanet olduğu” hususu gözden kaçırılmamalıdır.

Avukatlar Sadece Hukuki Sorunları Çözmez, Her Türlü İşin Doğal Bir Parçasıdırlar

Avukatlar, yalnızca dava dosyalarının içerisine gömülmüş kişiler değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu kişiler sadece hukuksal bir sorun ortaya çıktığında anımsanmamalıdır.

Zira örneğin bir şirketin imza atacağı her bir sözleşmenin, düzenleyeceği her senedin, çalışanlarına vereceği maaş makbuzlarının,  düzenleyeceği her bir bordronun, kiralayacağı her bir taşınır ya da taşınmazın hukuki işlerinin mutlaka bir avukatın da gözünden geçmesi gerekir.

Aksi durumda, hukuki bir normun çiğnenmesi işten bile değildir. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde doğabilecek her türden zarar ve mağduriyet, bir avukatın yokluğundan ileri gelmiş olacaktır. Bu nedenle, bir hukuk uzmanının yardımının hayati olduğunun önemle altının çizilmesi ve hatırlatılması gerekmektedir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor