Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Türk adalet sisteminde hukuk mahkemelerinin görevleri 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu esaslarına göre belirlenir. Genel anlamda genel ve özel olarak ikiye ayrılan hukuk mahkemeleri, bu iki kapsam içerisinde de alt gruplara ayrılır.

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri Nedir?

Genel hukuk mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk mahkemeleri olarak ikiye ayrılır.

Bu iki kapsam dışında kalan ve belirli bir alandaki davalara bakan mahkemeler için özel mahkemeler olarak tanımlanır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Fikri Sanatlar ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri özel mahkemelere örnek olarak sayılabilir.

Tanıklık ücretini kim öder?

Hukuk davalarında, taraflar Tanık deliline dayandırabilir. Bu nedenle İlgili mahkemeye bir dilekçe sunarak tanıklarının isimlerini ve adresini vereceği dilekçede açıkça belirtilir. Tanık bildiren taraf tanık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Tanık ücreti 2020 yılında Tanık ücreti 25 TL, Tanık tebligat Ücreti 19 TL olmak üzere toplam bir tanık ücreti 34 TL’dir.

Hukuk Davalarında Mahkeme Yargılama Giderleri Nelerdir?

Bir kişi bir taleple mahkemeye başvurduğunda bir dava dilekçesi ile hukuki süreci başlatır. Dava dilekçesi ile birlikte yargılama giderlerini Harçlar Kanunu esaslarına uygun olarak adliye veznelerine yatırmak durumundadır.

Boşanma Davası Açma Masraflarını Kim Öder

Yargılama giderleri dosya ücretleri, müzakere giderleri, posta masrafları ve başvuru harçları gibi sıralanabilir.

Dilekçe esnasında ödenen Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri ve masraflara ek olarak, dava sırasında tanık ücretleri, oluşan yeni posta giderleri bilirkişi ve keşif ücretleri genellikle talep eden kişi tarafından mahkemeye yatırılmalıdır.

Hukuk Davalarında Mahkeme Yargılama Giderlerini Kim Öder?

En yoğun açılan hukuk davaları kuşkusuz aile hukuk davaları, iş hukuku tazminat davaları ve çeşitli tazminat davalarıdır. Hukuk mahkemelerinde tazminata dayalı açılan davalarda nisbi yani dava değeri üzerinden masraf ve harç alınmaktadır.

Hukuk davalarında dava açılırken davayı açan taraf dava masraf, harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Eksik yatırılan harç ve giderler verilen sürede tamamlanmaması nedeniyle, davanız ret olabilir.

Hukuk Davalarında Davayı Kazanan Masraf Öder Mi?

Usul gereği, yargılama sonrasında masrafları ödeyen taraf haklı çıkarsa, ödenen tüm ücretlerin davayı kaybeden tarafından masrafları ödeyen kişiye iade edilmesine karar verilir. Eğer iki taraf kısmen haklı çıkarsa, her iki tarafta yapılan yargı masraflarından sorumlu tutulur, iade işlemine gerek kalmayabilir.

Mahkemede Davayı Kaybeden Hangi Masrafları Öder?

Ayrıca kendisine bir avukatı vekil tayin eden kişi davayı kazanması durumunda, davanın türüne göre değişmekle birlikte; haksız çıkan taraf Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre belirlenen ücreti de karşı tarafa ödemek durumundadır.

Hukuk davalarında yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti hukuk mahkemesi hakimi karar verdiğinde, davaya ait tüm masraf, giderler ve avukat vekalet ücreti, miktarları yazılarak karar verir.

Davayı Kazanırsam Bütün Masrafları Karşı Taraf Mı Öder?

Öte yandan kötü niyetle ya da haksız olduğu anlaşılan bir durumda dava açan taraf, yargılama giderlerine ek olarak karşı tarafın avukatıyla anlaştığı vekalet ücretinin tamamını ya da bir kısmını ödemekle sorumlu tutulabilir.

Yargılama Giderleri Nasıl Tahsil Edilir?

Kanunlar neticesinde dava açan taraflar usul gereği davanın başlangıcındaki yargı giderlerini karşılamak durumundadır. Ancak yargılama neticesinde haklı çıkarlarsa, bu masraflar karşı taraftan tahsil edilerek, haklı çıkan tarafın ödediği yargılama giderleri iade edilir.

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri hakkında hesaplama ve diğer bilgileri mahkeme veznelerinden alabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

Avukat İlkay Uyar Kaba

Avukat İlkay Uyar Kaba

1.090 Görüntülenme

3 SORULAR

  1. Lale Y. dedi ki:

    Sulh hukuk mahkemesinde Miras nedeniyle, Ortaklığın giderilmesi davasında avukat ve mahkeme masrafları mirascilardan hissesi oranında eşit olarak alınır. davacı dâhil. ve herkez kendi avukatının ücretini öder. dendi. dogrumudur.

  2. Şeref T. dedi ki:

    Trafik kazası ile ilgili kusur tespit davası açtım. şayet haklılığımı kanıtlayıp davayı kazanırsam. yapmış olduğum mahkeme giderlerini karşı taraftan tahsil etmek için ayrıca dava açmam mı gerekiyor? Yoksa mahkeme otomatikman giderlerin ödenmesine mi hükmediyor. şimdiden teşekkürler

  3. Nalan Demir dedi ki:

    Açtığım devremük davasını kazandım. Gerekçeli kararda, artan avansın tarafıma ödenmesi ,yapılan masrafların karşı taraftan tahsiline karar verildi.Bu durumda karşı tarafın ödeyeceği parayı basıl alırım.Saygılarımla

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri