İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir | Ankara Avukat

İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir Mi?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 420’inci maddesinde öngörülmüş olan bu duruma ve hükümlere göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin olarak ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibari ile sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş olması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açık bir şekilde belirtilmesi, yapılan ödemenin hak tutarına nazaran noksansız bir şekilde banka aracılığı ile yapılması şartı ifade edilmektedir.

Bu konuları ve şartları taşımayan ibraname ve sözleşmeler kesin bir şekilde hükümsüz olmaktadır. İşçinin hakkının gerçek tutarında ödendiğini belirtmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanı içerikleri miktarı ile sınırlı olarak makbuz hükmünde olmaktadır. Bu durumda bile ödemelerin banka aracılığı ile yapılmış olması gerekmektedir. | İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

İbraname Nedir?

İş hukukunda ibraname işçi ile işveren arasında imzalanan ve işçinin işvereni tüm haklarını aldığından bahsedilen geçmişe yönelik olarak herhangi bir alacak ve tazminat hakkının kalmadığını belirtmekte olan bir sözleşme olmaktadır. İş hukuku işçiyi koruyan bir hukuk dalı olduğu için işçiden alınan ibranamenin geçerliliği konusunda da belirli şartlar öne sürmektedir. İbraname düzenlenmesi ve ibranamelerin geçersizliği konusunda dava açılması için avukat desteği almanızı öneriyoruz. | İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

İşçi İbranamesinin Şartları

Düzenlenecek olan ibraname ilk olarak usule uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Halk arasında borcum yoktur kağıdı olarak bilinen ibranamenin yapıldığı zaman, ibranamenin geçerliliği bakımından oldukça önemlidir. Kanuna göre ibranamelerde geçerlilik için yapılan iş sözleşmesinin sona ermesinden bir ay sonra en erken olarak imzalanması gerekmektedir. Bu durumda işçi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten bir ay sonraya kadar ibranameye imza atılmış ise geçersiz olmaktadır.

Bu durumda işçi alacağı davası ile bu hakkını talep edebilmektedir. İşçilerin ibraname konusunda dikkat etmesi gereken en önemli konu imzaladıkları ibranamelerin tarihi olmaktadır. İşveren iş sözleşmesinin sonunda işçilere ibraname imzalatmakta ancak tarih olarak bir aydan daha ileri bir tarih yazabilmektedir. Bu durumda işçilerin imza attıkları günü değil, ibranamede belirtilen tarihi dikkate almalıdırlar.

Bu durumda düzenlenen ibranamenin bir ay sonra yapılmış olduğu süsü verilmektedir. Kanunun iş sözleşmesinin bitiminden bir ay sonra ibranamenin düzenlenmesini bir şart olarak ileri sürmesinin sebebi, işçinin istifa anında veya sözleşmesinin bitim zamanında baskı yapılarak ibraname imzalatılmasının önüne geçilmesi olmaktadır. Ayrıca ibraname yazılı olmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

Sözle yapılan ibranameler hukuki olarak yok hükmündedir. İbra konusu olan işçinin alacaklarının türü ve miktarı ayrı bir şekilde ve açıkça ibranamede belirtilmelidir. Bu konuda ibranamede tüm haklarımı aldım ve bu kadar miktarını aldım gibi ifadeler geçersiz olacaktır. İbranamede işçinin tüm alacak kalemleri tek tek ve açıkça belirtilmelidir. | İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

İbranamenin Geçersizliği ve İşçi Alacakları İçin Dava

Düzenlenecek ibranamelerde işçilerin alacaklarının eksiksiz olarak banka aracılı ile yapılmaması durumunda da ibranameler geçersiz olacaktır. Elden verilen işçinin alacaklarının karşılığında düzenlenen ibranameler geçersiz olacaklardır. Ayrıca işverenin işçinin alacakları konusunda bankaya eksik bir tutar yatırması durumunda kalan kısımlar için İş mahkemesine dava açılması mümkündür.

Bunun yanında zorla ve baskı ile düzenlenen ibranameler, metin yazılmadan boş kağıda alınan imzalar ve tarihsiz olarak hazırlanan ibranamelerde geçersiz olacaktır. İşverenler tarafından yapılabilen bu uygulamalarda birden fazla işçiye bu durumun uygulanması söz konusu olabileceği için işçinin tanıklar ile bunu ispat etmesi mümkün olabilmektedir.

Hazırlanan ibranameler konusunda dava açılması için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunmaktadır. Düzenlenen ibranamelerde hakkını alamayan ve imza attığı için bir hak arayamayacağını düşünün işçiler için ibranamelerin iptali ve eksik ödemelerin alınması konusunda dava açılması ve bunun ispat edilmesi mümkün olabilmektedir. | İbraname İmzalamayan İşçi Dava Açabilir

1 SORULAR

  1. Tazminat İşçi dedi ki:

    İyigünler bize 15. Maddeden 140 kişiye çıkış verdiler fakat biz 5 kişi ibranameyi imzalamadık. Çünki işyeri bize haklarımızı vermeden imza attırmaya kalktı. İmza atmadığımız için ssk dan çıkışlarımızı iptal etti. Bizi 3 gün işe gelmemekden devamsızlıkdan işten tazminatsız işten çıkarabilirmi. Ssk çıkış belgelerini aldık.Bizde aracı avukata verdik. Sonuç ne olur acaba biz kazanabilirmiyiz. Teşekkürler.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri