İcra Departmanı İlkay Hukuk

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > İcra Departmanı İlkay Hukuk

İcra Departmanı İlkay Hukuk

İcra Departmanı İlkay Hukuk

İcra Departmanı Çalışma Esası

İcra her daim elde edilen ama karşı taraftan tahsis edilemeyen para, mal, gayrimenkul gibi her türlü tahsilât işlemlerinin kanunun öngördüğü şekilde ve görevli kişiler aracılığıyla yapılması demektir.

İcra işleminin gerçekleştirilmesi için borcun kesinlikle vadesinin gelmiş ve borç vadesinde ödenmemiş olması gereklidir. İcra departmanları çeşitli birimlere ayrılarak sizlere en hızlı çözüm odaklı hizmeti sunmayı amaçlar.

İcra departmanının bölümleri ofis çalışması, adliye işlerinin takip edildiği takip birimi, haciz işlemlerini gerçekleştiren haciz birimi, borçlunun ilk istihbaratının yapıldığı istihbarat bölümü ve icranın arama yaptığı birim olarak ayrılmaktadır.

İcra Ofis Birimi İşleyişi

İcra işleminin başlaması için başvuracak kişinin ilk karşılandığı birimdir. Noter onaylı vekaletname ve icra takibinin sözleşmesi ile ofise başvuran alacaklının ödemesi gereken miktarı icra muhasebe bölümüne ödemesiyle icra işlemi hemen aktif hale getirilir.

Kesin olarak icra takibine başlayan işlemin takibi ve tahsili için diğer birimlerle koordineli bir şekilde takip işlemi yapılır. Özellikle istihbarat birimi icra adresi ve kişisiyle sürekli iletişim halinde olurken ofis avukatları da gerekli evrakların hazırlanması için alacaklı ile iletişim halinde olacaktır.

Adliye İşlemleri Takip Birimi

Adliyeye yönlendirilen ve onay çıkması beklenen evraklar için her zaman bir takip birimi bulunmalıdır. Çünkü gözden kaçabilen ufak noktalarda bile evraklar adliyeden onaylanmadan dönecektir.

Bu esnada takip yapılır ve evrak geri dönüş işlemine tabii tutulmadan evrak yenilenirse adliyedeki işlemler sekteye uğramadan devam edilir.

Bu işlemlerin gerçekleşmesi için yapılması gereken her türlü işlem icra departmanına aittir. Bunun için alacaklı kişinin verdiği vekalete dayanarak işlemlerin takip birimince yapılması gereklidir. Haciz işlemi tamamlanıp da alacaklı hakkına kavuştuğu zamana kadar takip işlemi devam edecektir.

Haciz İşlemleri Birimi

Adliyede tamamlanarak dönen dosyalar bu birime yönlendirilir ve onay alınan her dosya bu birimde haciz işlemi için harekete geçirilir. Bu birimin tek amacı haciz işlemini gerçekleştirmek ve borçludan tahsil edilmesi gereken miktarı alacaklıya ödemektir.

Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için istihbarat biriminden alınan bilgilerle borçlunun ikamet adresine gidilerek maddi anlamda değerli her eşya haciz edilir.

Bu esnada borçlunun mal kaçırma ya da eşyalarını saklama durumları en aza indirilecektir. Çünkü siz ofisle bağlantı kurduğunuz andan itibaren borçlu istihbarat birimi tarafından sürekli araştırılır.

İstihbarat ve borçlu takip birimleri diğer birimlere bilgi sağlamak için kaynak görevi görmektedir.

0 Yorum

Yorum Bırak